Chat riêng biệt

Chat riêng biệt

Hệ thống chat trong nội bộ tổ chức. Đảm bảo bí mật và riêng biệt.

 • Tự thêm nhân viên mới vào danh sách chat của tổ chức, không cần phải nhập số điện thoại
 • Tự tạo các phòng chat cho Phòng ban, chi nhánh và tự động thêm nhân viên vào nhóm chat đó
 • Gửi tin nhắn miễn phí khi có internet
 • Kết nối các cuộc gọi miễn phí thông qua phần mềm thứ 3 như nhà mạng, Whatsapp, Viber…

Gửi tin nhắn tiêu chuẩn

 • Gửi các tin nhắn tiêu chuẩn
 • Tin nhắn văn bản
 • Tin nhắn hình ảnh
 • Tin nhắn âm thanh
 • Tin nhắn vị trí
Chấm công Online

Chấm công Online

Gửi tin nhắn nâng cao

 • Gửi các tập tin Word, Exel, PDF
 • Gửi các link tin tức và tự động tải nhanh Website trên hệ thống chat
 • Gửi các Sticker và emotion icon
 • Pin một tin nhắn hoặc tag một nhân viên

Riêng biệt và bảo mật

Khi một nhân viên mới gia nhập tổ chức hệ thống tự thêm nhân viên mới vào. Hệ thống không cho phép chat với người lạ ngoài danh sách nhân viên.

Khi một nhân viên nghỉ việc hệ thống sẽ tự động xóa nhân viên ra khỏi nhóm chat.

Tạo các nhóm chat bí mật bằng cách mã hóa các nội dung chat và đặt mật khẩu để không thể xâm nhập.

Chấm công Online

Chấm công Online

Thông báo thông minh

 • Hệ thống tin nhắn thông báo đến điện thoại thông minh dựa vào hành vi người dùng
 • Hệ thống thông báo nhắc nhở nhân viên vào ca làm việc để tránh tình trạng quên Check in/out

Dùng thử nền tảng nhân sự hàng đầu ngay hôm nay!


Các tính năng khác

Chấm công trực tuyến

Chấm công trực tuyến

Chấm công bằng điện thoại, máy chấm công, thẻ từ

Ca làm - Lịch công

Ca làm - Lịch công

Tạo, quản ca làm và lịch công linh hoạt cho mọi mô hình kinh doanh

Tính lương tự động

Tính lương tự động

Cho phép tạo ra các bảng tính lương tùy biến theo mô hình của tổ chức

Hệ thống KPI

Hệ thống KPI

Minh bạch giữa nhân viên tham gia đánh giá và người đánh giá

Báo cáo thông minh

Báo cáo thông minh

Xem hệ thống các báo cáo hàng ngày hơn là chờ đợi hàng tuần, háng tháng

Định vị vị trí nhân viên

Định vị vị trí nhân viên

Biết ai đang làm việc, vị trí và di chuyển của họ trên bản đồ

Quản lý Yêu cầu

Quản lý Yêu cầu

Giảm thiểu 90% giấy tờ bằng việc số hóa tất cả các đề xuất

Quản lý Tài sản

Quản lý Tài sản

Thông tin tài sản được quản lý đầy đủ và chính xác

Quản lý Nhân sự

Quản lý Nhân sự

Thông tin nhân viên được quản lý đầy đủ và chính xác

Quản lý Truyền thông

Quản lý Truyền thông

Tạo các thông báo, tin tức, nội quy cho toàn thể nhân viên hay phòng ban, chi nhánh

Hệ thống Tuyển dụng ATS

Hệ thống Tuyển dụng ATS

Quy trình tuyển dụng chuyên nghiệp để có thể thu hút Ứng viên tốt hơn

Chat riêng biệt

Chat riêng biệt

Quy trình tuyển dụng chuyên nghiệp để có thể thu hút Ứng viên tốt hơn

Giao việc cho nhân viên

Giao việc cho nhân viên

Quy trình tuyển dụng chuyên nghiệp để có thể thu hút Ứng viên tốt hơn

Dùng ngay trong 30 giây

Miễn phí 5 người không giới hạn tính năng và thời gian

-->