Bảo hiểm

Bảo hiểm

Tanca giúp thiết lập cách tính bảo hiểm theo quy định của nhà nước

  • Danh sách nhân viên tham gia bảo hiểm
  • Thông tin tham gia bảo hiểm của từng nhân viên
  • Thiết lập tỷ lệ đóng bảo hiểm
  • Thiết lập chi trả theo chế độ
  • Trích nộp bảo hiểm của doanh nghiệp

0995.557.557(Zalo) 0899.1999.54(Hotline)