Ai đang làm việc

Báo cáo hàng ngày

Tanca xây dựng hệ thống tất cả báo cáo để bạn có thể quản lý hoạt động nhân sự một cách linh hoạt và có các chính sách kịp thời khi có sự thay đổi về nhân sự, các chính sách giữ nhân sự, hiệu suất của nhân sự trên toàn hệ thống.

 • Tổng nhân sự của tổ chức
 • Tình hình nhân sự của tổ chức
 • Biến động nhân sự
 • Lý do nghỉ việc
 • Tỷ lệ lưu giữ nhân sự
 • Cơ cấu thời gian làm việc trong tổ chức
 • Cơ cấu chuyên cần trong tổ chức
 • Tổng thời gian làm việc của tổ chức
 • Top nhân viên đúng giờ, đi sớm, về muộn, không check in/out
 • Cơ cấu lương
 • Cơ cấu chi trả lương theo đơn vị
 • Mức độ thay đổi lương
 • Thay đổi bình quân thu nhập
 • Hiệu quả so sánh chi phí nhân sự và các chi phí khác

Dùng thử nền tảng nhân sự hàng đầu ngay hôm nay!


Các tính năng khác

Chấm công trực tuyến

Chấm công trực tuyến

Chấm công bằng điện thoại, máy chấm công, thẻ từ

Giao việc

Giao việc

Loại bỏ cách quản lý công việc bằng Chat, email hay Excel. Mọi công việc của cá nhân hay nhóm trên 1 nền tảng.

Ca làm - Lịch công

Ca làm - Lịch công

Tạo, quản ca làm và lịch công linh hoạt cho mọi mô hình kinh doanh

Tính lương tự động

Tính lương tự động

Cho phép tạo ra các bảng tính lương tùy biến theo mô hình của tổ chức

Báo cáo thông minh

Báo cáo thông minh

Xem hệ thống các báo cáo hàng ngày hơn là chờ đợi hàng tuần, háng tháng

Định vị vị trí nhân viên

Định vị vị trí nhân viên

Biết ai đang làm việc, vị trí và di chuyển của họ trên bản đồ

Quản lý Yêu cầu

Quản lý Yêu cầu

Giảm thiểu 90% giấy tờ bằng việc số hóa tất cả các đề xuất

Quản lý Tài sản

Quản lý Tài sản

Thông tin tài sản được quản lý đầy đủ và chính xác

Quản lý Nhân sự

Quản lý Nhân sự

Thông tin nhân viên được quản lý đầy đủ và chính xác

Quản lý Truyền thông

Quản lý Truyền thông

Tạo các thông báo, tin tức, nội quy cho toàn thể nhân viên hay phòng ban, chi nhánh

Hệ thống Tuyển dụng ATS

Hệ thống Tuyển dụng ATS

Quy trình tuyển dụng chuyên nghiệp để có thể thu hút Ứng viên tốt hơn

Chat riêng biệt

Chat riêng biệt

Quy trình tuyển dụng chuyên nghiệp để có thể thu hút Ứng viên tốt hơn

Hệ thống KPI

Hệ thống KPI

Minh bạch giữa nhân viên tham gia đánh giá và người đánh giá

Dùng ngay trong 30 giây

Miễn phí 5 người không giới hạn tính năng và thời gian

-->