Sắp xếp và quản lý nhân viên từ xa

 • Sắp xếp ca làm cho nhân viên thật thuận lợi
 • Quản lý thời gian nhân viên
 • Văn phòng không giấy tờ
 • Tính lương tự động
Dùng miễn phí ngay

Tanca HR được tin tưởng sử dụng bởi + 100,000 người dùng

 • An Dương Center
 • Y Khoa Mêkông
 • Nhà thuốc Tây Bắc

Sắp xếp ca làm cho nhân viên đơn giản

Tanca sẽ giúp cho việc sắp xếp nhân viên phục vụ, các nhân viên bán tại bệnh viện, trung tâm khám sức khỏe hay nhà thuốc một cách đơn giản trên Ứng dụng.

 • Quản lý, Quản lý cửa hàng dễ dàng xếp ca cho nhân viên trên điện thoại
 • Cho phép nhân viên gửi Yêu cầu Đăng ký Ca làm
 • Cho phép nhân viên gửi Yêu cầu Đổi ca làm cho người khác
 • Chuyển đổi ca làm việc tại các chi nhánh dễ dàng và nắm được số giờ làm tại mỗi chi nhánh
 • Quản lý quên xếp ca có thể xếp sau cho nhân viên và nhân viên sẽ không bị mất công.

Xem thêm

Quản lý thời gian nhân viên

Tanca cung cấp các giải pháp đầy đủ để giải quyết việc quản lý thời gian của nhân viên đồng thời giúp Tính công trở nên tự động. Tanca cũng giúp mỗi nhân viên quản lý giờ công làm việc của mình chính xác và có thể gửi yêu cầu thay đổi khi xảy ra sai sót.

 • Chấm công bằng điện thoại qua GPS, Wifi hoặc Chụp hình bằng Trí tuệ nhân tạo AI.
 • Đồng bộ dữ liệu máy chấm công ngay tức thì.
 • Nắm được Ai đi muộn, Ai về sớm, Ai đúng giờ hoặc vị trí của các nhân viên.
 • Nhân viên có Bảng chấm công ngay sau ngày làm việc để biết giờ công, số công của mình.
 • Tự động tính Công mà không tốn thời gian làm Bảng chấm công

Xem thêm

Văn phòng không giấy tờ

Giảm thiểu 90% giấy tờ bằng việc số hóa tất cả đề xuất, yêu cầu trong doanh nghiệp của bạn. Các yêu cầu, đề xuất được phê duyệt ngay trên điện thoại giúp quá trình xử lý yêu cầu diễn ra nhanh chóng.

 • Các Form mẫu theo Form chuẩn
 • Phân loại các Yêu cầu rõ ràng
 • Phân quyền duyệt chi tiết cho các cấp duyệt
 • Dễ dàng xuất file Excel để theo dõi
 • Thông báo qua điện thoại khi có yêu cầu và duyệt ngay trên điện thoại

Xem thêm

Tính lương tự động

Thay vì mất thời gian tính lương cho nhân viên, với Tanca việc tính lương cho nhân viên là hoàn toàn tự động và nhân viên có thể nắm được mức lương của mình hàng ngày.

 • Cách tính lương trên Tanca tương tự Excel và tùy biến cho mọi công thức và cách tính
 • Tự động tính lương hàng ngày
 • Nhân viên có thể xem phiếu lương của họ trên Ứng dụng di động.

Xem thêm