Giảm thời gian chấm công, tính lương hay giấy tờ

 • Quản lý Ca - Kíp, Tăng ca dễ dàng
 • Đồng bộ nhiều máy chấm công
 • Tính lương tự động
 • Quản lý hồ sơ công nhân - hợp đồng- bảo hiểm
Dùng miễn phí ngay

Tanca HR được tin tưởng sử dụng bởi + 100,000 người dùng

 • Nhất Tinh
 • Phước Trường Thịnh
 • Nghĩa Phúc Thành,
 • Nhiệt điện Thăng Long
 • BuTraCo Việt Nam
 • Hưng Phú Hải

Quản lý Ca - Kíp, Tăng ca dễ dàng

Tanca có thể quản lý các Ca - Kip dễ dàng và tạo ra lịch xoay ca theo quy định của các công ty sản xuất. Tanca cũng có thể nhận biết được tăng ca trước giờ, tăng ca sau giờ hoặc số giờ làm vượt khỏi quy định.

 • Tạo ra Quy tắc phân ca thông minh
 • Có thể tự động phân thời gian tăng ca của công nhân
 • Tính thời gian tăng ca theo công thức của mỗi doanh nghiệp

Xem thêm

Đồng bộ nhiều máy chấm công

Tanca sẽ giúp việc đồng bộ nhiều máy chấm công để có thể đưa vào bảng công, giúp Quản lý không cần vất vả xử lý bảng chấm công bằng file Excel. Đối với bộ phận văn phòng họ có thể sử dụng chấm công bằng điện thoại.

 • Đồng bộ máy chấm công theo thời gian thực
 • Bộ phận văn phòng có thể chấm công bằng điện thoại
 • Xử lý bảng chấm công 1 cách tự động

Xem thêm

Tính lương tự động

Thay vì mất thời gian tính lương cho nhân viên, với Tanca việc tính lương cho nhân viên là hoàn toàn tự động và nhân viên có thể nắm được mức lương của mình hàng ngày.

 • Cách tính lương trên Tanca tương tự Excel và tùy biến cho mọi công thức và cách tính
 • Tự động tính lương hàng ngày
 • Nhân viên có thể xem phiếu lương của họ trên Ứng dụng di động.

Xem thêm

Quản lý hồ sơ công nhân - hợp đồng - bảo hiểm

Tanca giúp việc quản lý hồ sơ công nhân 1 cách có hệ thống. Hàn ngàn hồ sơ có thể số hóa trên hệ thống Tanca và quản lý chuyên nghiệp.

 • Tìm kiếm hồ sơ nhân viên dễ dàng
 • Tự động nhắc nhở những nhân viên hết hạn hợp đồng
 • Quản lý sổ bảo hiểm và hạn đóng bảo hiểm

Xem thêm