Trợ thủ đắc lực của việc quản lý Quán Cafe

 • Sắp xếp ca làm cho nhân viên thật thuận lợi
 • Dễ dàng quản lý giờ làm
 • Giao việc cho nhân viên dễ dàng
 • Đánh giá công bằng với nhân viên
Dùng miễn phí ngay

Tanca HR được tin tưởng sử dụng bởi + 100,000 người dùng

 • King Coffee
 • Chồn Coffee
 • Color Man Coffee & Choco
 • stixcoffee
 • Thanh Thủy Cafe
 • Vivastar

Sắp xếp ca làm cho nhân viên đơn giản

Tanca sẽ giúp cho việc sắp xếp nhân viên phục vụ, các nhân viên bán tại các điểm Cafe mang đi… dễ dàng

 • Quản lý, Quản lý cửa hàng dễ dàng xếp ca cho nhân viên trên điện thoại
 • Cho phép nhân viên gửi Yêu cầu Đăng ký Ca làm
 • Cho phép nhân viên gửi Yêu cầu Đổi ca làm cho người khác
 • Chuyển đổi ca làm việc tại các chi nhánh dễ dàng và nắm được số giờ làm tại mỗi chi nhánh
 • Quản lý quên xếp ca có thể xếp sau cho nhân viên và nhân viên sẽ không bị mất công

Xem thêm

Tự động Tính công

Tanca cung cấp các giải pháp đầy đủ để giải quyết vấn đề chấm công, giúp Tính công trở nên tự động. Tanca cũng giúp mỗi nhân viên quản lý giờ công làm việc của mình chính xác và có thể gửi yêu cầu thay đổi khi xảy ra sai sót.

 • Chấm công bằng điện thoại qua GPS, Wifi hoặc Chụp hình bằng Trí tuệ nhân tạo AI.
 • Đồng bộ dữ liệu máy chấm công ngay tức thì.
 • Nắm được Ai đi muộn, Ai về sớm, Ai đúng giờ hoặc vị trí của các nhân viên.
 • Nhân viên có Bảng chấm công ngay sau ngày làm việc để biết giờ công, số công của mình.
 • Tự động tính Công mà không tốn thời gian làm Bảng chấm công

Xem thêm

Giao việc cho nhân viên dễ dàng

Có rất nhiều công việc cần lên kế hoạch thực hiện hoặc khi triển khai công việc lại phát sinh ra nhiều vấn đề. Tanca sẽ giúp cho nhân việc biết các đầu việc cần làm, từ đó chủ động thực hiện công việc được giao.

 • Nhân viên nắm các đầu việc được quản lý giao xuống
 • Hệ thống tự nhắc nhở, đốc thúc nhân viên thực hiện theo hạn chót.
 • Nếu có các công việc phát sinh hay thay đổi nhân viên có thể tạo công việc phải triển khai thêm.

Xem thêm

Truyền thông nội bộ đơn giản

Bạn cần gửi các thông báo đến cho nhân viên, muốn biết nhân đã bao nhiêu nhân viên đọc các thông báo này? Hoặc bạn muốn gửi các công thức pha chế, cách thức phục vụ khách hàng?

 • Gửi thông báo xuống ứng dụng Nhân viên
 • Nắm tình hình bao nhiêu nhân viên đã đọc được thông báo
 • Gửi các văn bản, nội quy xuống cho nhân viên

Xem thêm