Quản lý nhân viên Bán hàng hiệu quả hơn

 • Chấm công định vị vị trí
 • Giao công việc và báo cáo kết quả hàng ngày
 • Quản lý các Yêu cầu thanh toán, tạm ứng, hoàn ứng
 • Nắm doanh thu hàng ngày
Dùng miễn phí ngay

Tanca HR được tin tưởng sử dụng bởi + 100,000 người dùng

 • Imexco
 • Vạn Thịnh Phú
 • UCC
 • ReMax

Chấm công định vị vị trí GPS

Bạn có thể quản lý chấm công bằng ứng dụng của Tanca thông qua định vị vị trí GPS. Tanca xử lý toàn bộ hệ thống chấm giúp để giúp việc tính công trở nên nhàn rỗi hơn.

 • Chấm công bằng định vị GPS kết hợp với nhận diện khuôn mặt bằng AI
 • Theo dõi vị trí theo thời gian thực
 • Hoặc cho phép cung cấp vị trí khi yêu cầu và gửi kèm hình ảnh
 • Tự động tính công hoặc cho biết thời gian đúng giờ, đi muộn, về sớm

Xem thêm

Giao việc và báo cáo kết quả hàng ngày

Giao việc cho Nhân viên ngay trên ứng dụng Tanca và có thể kết nối với Danh sách khách hàng có sẵn trên hệ thống.

 • Giao việc để nhân viên nắm các công việc hàng ngày
 • Trao đổi với nhân viên trên từng đầu việc
 • Gắn thông tin liên hệ khách hàng lên mỗi đầu việc để tạo ra các điểm ghé thăm
 • Nhân viên có thể cung cấp thêm các hình ảnh tại địa điểm viếng thăm trên mỗi đầu việc
 • Báo cáo các công việc hoàn thành trong ngày bằng việc check hoàn thành

Xem thêm

Quản lý các Yêu cầu Thanh toán, Hoàn ứng, Tạm ứng

Có rất nhiều công việc cần lên kế hoạch thực hiện hoặc khi triển khai công việc lại phát sinh ra nhiều vấn đề. Tanca sẽ giúp cho nhân việc biết các đầu việc cần làm, từ đó chủ động thực hiện công việc được giao.

 • Các mẫu dành cho thanh toán chi phí, tạm ứng, hoàn ứng
 • Đính kèm các hồ sơ giấy tờ bằng hình ảnh, file PDF, Word...
 • Phê duyệt trực tuyến nhiều cấp qua ứng dụng.

Xem thêm

Nắm doanh thu hàng ngày

Bạn có thể nắm được doanh thu hàng ngày từ việc các nhân viên kinh doanh của bạn sẽ nhập các thông tin bán hàng từ các đại lý. Bạn có thể xuất file và đưa vào hệ thống kế toán của mình.

 • Nhập doanh thu trên điện thoại qua hệ thống KPI
 • Xuất file nhập doanh thu hàng ngày
 • Có thể đối chiếu với mục tiêu KPI bán hàng đặt ra đầu tháng

Xem thêm