Hỗ trợ hiệu quả hơn cho việc Quản lý nhà hàng

 • Sắp xếp ca làm cho nhân viên thật thuận lợi
 • Dễ dàng quản lý giờ làm
 • Giao việc cho nhân viên dễ dàng
 • Đánh giá công bằng với nhân viên
Dùng miễn phí ngay

Tanca HR được tin tưởng sử dụng bởi + 100,000 người dùng

 • Warning zone
 • Vua cua
 • Nhà hàng SOS
 • Gà ò ó o
 • Nhà hàng Sen
 • Bia bi

Sắp xếp ca làm cho nhân viên thật thuận lợi

Tanca sẽ giúp cho việc sắp xếp nhân viên phục vụ, bếp, tạp vụ, bảo vệ… một cách linh hoạt. Giúp cho mọi nhân viên biết được Ca làm của mình ngay trên điện thoại.

 • Quản lý nhà hàng dễ dàng xếp ca cho nhân viên trên điện thoại
 • Cho phép nhân viên gửi Yêu cầu Đăng ký Ca làm
 • Cho phép nhân viên gửi Yêu cầu Đổi ca làm cho người khác
 • Chuyển đổi ca làm việc tại các chi nhánh dễ dàng và nắm được số giờ làm tại mỗi chi nhánh
 • Quản lý quên xếp ca có thể xếp sau cho nhân viên và nhân viên sẽ không bị mất công

Xem thêm

Dễ dàng quản lý giờ làm

Với Tanca, việc quản lý nhân viên từ xa dễ dàng hơn bất kỳ công cụ nào. Thông qua điện thoại nhân viên và quản lý có thể nhận thấy thông tin chấm công của mình. Điều này thúc đẩy tính minh bạch giữa quản lý và nhân viên.

 • Chấm công bằng điện thoại qua GPS, Wifi hoặc Chụp hình bằng Trí tuệ nhân tạo AI.
 • Đồng bộ dữ liệu máy chấm công ngay tức thì.
 • Nắm được Ai đi muộn, Ai về sớm, Ai đúng giờ hoặc vị trí của các nhân viên.
 • Nhân viên có Bảng chấm công ngay sau ngày làm việc để biết giờ công, số công của mình.
 • Tự động tính Công mà không tốn thời gian làm Bảng chấm công

Xem thêm

Giao việc cho nhân viên dễ dàng

Có rất nhiều công việc cần lên kế hoạch thực hiện hoặc khi triển khai công việc lại phát sinh ra nhiều vấn đề. Tanca sẽ giúp cho nhân việc biết các đầu việc cần làm, từ đó chủ động thực hiện công việc được giao.

 • Nhân viên nắm các đầu việc được quản lý giao xuống
 • Hệ thống tự nhắc nhở, đốc thúc nhân viên thực hiện theo hạn chót.
 • Nếu có các công việc phát sinh hay thay đổi nhân viên có thể tạo công việc phải triển khai thêm.

Xem thêm

Đánh giá công bằng với nhân viên

Tanca cho phép xây dựng một hệ thống đánh giá giúp bạn tạo ra bộ tiêu chí đánh giá công bằng hơn với nhân viên.

 • Thiết lập mục tiêu và cùng hướng đến mục tiêu chung
 • Đánh giá về doanh số bán hàng
 • Đánh giá về tiêu chí ý thức, nề nếp
 • Đánh giá về tiêu chí thái độ phục vụ khách hàng

Xem thêm