Điều hành chi nhánh làm đẹp chuyên nghiệp

 • Sắp xếp ca làm cho nhân viên thật thuận lợi
 • Chấm công đa giải pháp
 • Tính lương tự động
 • Nắm doanh thu đạt KPI
Dùng miễn phí ngay

Tanca HR được tin tưởng sử dụng bởi + 100,000 người dùng

 • Cao Kỳ Spa
 • Nzim
 • Lông My Thu Minh

Sắp xếp ca làm cho nhân viên đơn giản

Tanca sẽ giúp cho việc sắp xếp nhân viên phục vụ, các nhân viên bán tại các chi nhánh đơn giản.

 • Quản lý, Quản lý cửa hàng dễ dàng xếp ca cho nhân viên trên điện thoại
 • Cho phép nhân viên gửi Yêu cầu Đăng ký Ca làm
 • Cho phép nhân viên gửi Yêu cầu Đổi ca làm cho người khác
 • Chuyển đổi ca làm việc tại các chi nhánh dễ dàng và nắm được số giờ làm tại mỗi chi nhánh
 • Quản lý quên xếp ca có thể xếp sau cho nhân viên và nhân viên sẽ không bị mất công.

Xem thêm

Chấm công đa giải pháp

Tanca cung cấp các giải pháp đầy đủ để giải quyết vấn đề chấm công, giúp Tính công trở nên tự động. Tanca cũng giúp mỗi nhân viên quản lý giờ công làm việc của mình chính xác và có thể gửi yêu cầu thay đổi khi xảy ra sai sót.

 • Chấm công bằng điện thoại qua GPS, Wifi hoặc Chụp hình bằng Trí tuệ nhân tạo AI.
 • Đồng bộ dữ liệu máy chấm công ngay tức thì.
 • Nắm được Ai đi muộn, Ai về sớm, Ai đúng giờ hoặc vị trí của các nhân viên.
 • Nhân viên có Bảng chấm công ngay sau ngày làm việc để biết giờ công, số công của mình.
 • Tự động tính Công mà không tốn thời gian làm Bảng chấm công

Xem thêm

Tính lương tự động

Thay vì mất thời gian tính lương cho nhân viên, với Tanca việc tính lương cho nhân viên là hoàn toàn tự động và nhân viên có thể nắm được mức lương của mình hàng ngày.

 • Cách tính lương trên Tanca tương tự Excel và tùy biến cho mọi công thức và cách tính
 • Tự động tính lương hàng ngày
 • Nhân viên có thể xem phiếu lương của họ trên Ứng dụng di động.

Xem thêm

Nắm doanh thu đạt KPI

Bạn có thể nắm được doanh thu hàng ngày từ việc các nhân viên kinh doanh của bạn sẽ nhập các thông tin bán hàng từ các đại lý. Bạn có thể xuất file và đưa vào hệ thống kế toán của mình.

 • Nhập doanh thu trên điện thoại qua hệ thống KPI
 • Xuất file nhập doanh thu hàng ngày
 • Có thể đối chiếu với mục tiêu KPI bán hàng đặt ra đầu tháng

Xem thêm