Áp dụng công nghệ cho giáo dục thông minh

 • Sắp xếp tiết dạy cho giáo viên
 • Nắm tình hình vào/ra tại các chi nhánh
 • Tính lương tự động hàng tháng
 • Số hóa giấy tờ
Dùng miễn phí ngay

Tanca HR được tin tưởng sử dụng bởi + 100,000 người dùng

 • AMA
 • Apax Leader
 • Speak Up
 • Little Hands Montessori
 • Ebook VietNam

Sắp xếp tiết dạy cho giáo viên

Việc xếp lịch dạy cho các giáo viên tại các lớp tại các chi nhánh lâu nay vẫn thủ công. Nếu trường hợp thay đổi tiết dạy, vị trí dạy phải gọi điện hoặc thông báo lại sẽ tốn thời gian giám sát. Với Tanca, việc xếp tiết, đổi tiết, điều chỉnh nơi dạy sẽ rất dễ dàng

 • Giáo viên nắm thời gian tiết dạy của mình trên điện thoại
 • Giáo viên nắm được lớp học hoặc chi nhánh mình cần đến
 • Khi có thay đổi về thời gian và chi nhánh thì biết ngay tức thì
 • Giáo viên có thể đề xuất đổi tiết dạy nếu có vấn đề
 • Các giám sát có thể sắp xếp tiết học dễ dàng trên PC và điện thoại

Xem thêm

Nắm tình hình vào/ra tại các chi nhánh

Quản lý thời gian trong giáo dục cần đúng giờ do vậy việc nhắc nhở đến đúng giờ hoặc biết vị trí của các giáo viên chấm công là điều quan trọng.

 • Nhắc nhở giáo viên chấm công
 • Chấm công bằng định vị GPS
 • Ghi nhận công và có thể tính công riêng cho các chi nhánh khác nhau
 • Giáo viên quản lý giờ công của mình chính xác

Xem thêm

Tính lương tự động

Thay vì mất thời gian tính lương cho giáo viên, với Tanca việc tính lương cho giáo viên là hoàn toàn tự động và giáo viên có thể nắm được mức lương của mình hàng ngày.

 • Cách tính lương trên Tanca tương tự Excel và tùy biến cho mọi công thức và cách tính
 • Tự động tính lương hàng ngày
 • Nhân viên có thể xem phiếu lương của họ trên Ứng dụng di động.

Xem thêm

Số hóa giấy tờ

Các đơn xin nghỉ phép, các thủ tục thanh toán, tạm ứng lương… có thể sử dụng ngay trên hệ thống của Tanca.

 • Số hóa đa phần thủ tục giấy tờ trong nhà trường
 • Phê duyệt ngay trên điện thoại

Xem thêm