Ứng dụng công nghệ du lịch thông minh

 • Quản lý thời gian của các Tour
 • Quản lý vị trí hoặc di chuyển của Tour Guide theo thời gian thực
 • Giao việc và báo cáo kết quả hàng ngày
 • Tính lương tự động hàng tháng
Dùng miễn phí ngay

Tanca HR được tin tưởng sử dụng bởi + 100,000 người dùng

 • Vietjet Air
 • La Bàn Tour
 • Hmong 4s

Quản lý thời gian của các Tour

Bạn có thể quản lý các ca làm của các Hướng dẫn viên và sắp xếp các ca làm hợp lý. Các hướng dẫn viên cũng có thể yêu cầu chuyển đổi ca, sắp xếp lại ca làm.

 • Quản lý ca làm dễ dàng
 • Gửi yêu cầu đăng ký, đổi, chuyển ca
 • Sắp xếp ca theo Tour

Xem thêm

Quản lý vị trí hoặc di chuyển của Tour Guide theo thời gian thực

Bạn muốn nắm tình hình của các Hướng dẫn viên đang đi đến đâu và hình ảnh cập nhật vào thời điểm hiện tại ra sao? Bạn có thể nắm tình hình của toàn đội ngũ tại bất kỳ nơi đâu. Tanca sẽ giúp bạn quản lý một cách dễ dàng bằng cách thức chấm công định vị GPS.

 • Quản lý vị trí hiện tại theo thời gian thực
 • Quản lý lộ trình di chuyển
 • Quản lý tốc độ di chuyển
 • Quản lý số lượng km đã di chuyển
 • Quản lý các hình ảnh tại thời điểm thực tế

Xem thêm

Giao việc và báo cáo kết quả hàng ngày

Giao việc cho Nhân viên ngay trên ứng dụng Tanca và có thể kết nối với Danh sách khách hàng có sẵn trên hệ thống.

 • Giao việc để nhân viên nắm các công việc hàng ngày
 • Trao đổi với nhân viên trên từng đầu việc
 • Gắn thông tin liên hệ khách hàng lên mỗi đầu việc để nắm tình hình thực hiện
 • Báo cáo các công việc hoàn thành trong ngày bằng việc check hoàn thành

Xem thêm

Tính lương tự động hàng tháng

Thay vì mất thời gian tính lương, với Tanca việc tính lương cho nhân viên là hoàn toàn tự động và giáo viên có thể nắm được mức lương của mình hàng ngày.

 • Tính số ngày đi tour hàng ngày, nhiều ngày, đi tour nước ngoài
 • Tính các loại thưởng, phụ cấp

Xem thêm