Kiểm soát nhân viên sửa chữa bên ngoài

 • Chấm công định vị vị trí nhân viên
 • Giao Lịch làm việc cho nhân viên
 • Số hóa các giấy tờ
 • Tính lương tự động
Dùng miễn phí ngay

Tanca HR được tin tưởng sử dụng bởi + 100,000 người dùng

 • 1Fix
 • Viện Máy Tính

Chấm công định vị vị trí GPS

Bạn có thể quản lý chấm công bằng ứng dụng của Tanca thông qua định vị vị trí GPS. Tanca xử lý toàn bộ hệ thống chấm giúp để giúp việc tính công trở nên nhàn rỗi hơn.

 • Chấm công bằng định vị GPS kết hợp với nhận diện khuôn mặt bằng AI
 • Theo dõi vị trí theo thời gian thực
 • Hoặc cho phép cung cấp vị trí khi yêu cầu và gửi kèm hình ảnh
 • Tự động tính công hoặc cho biết thời gian đúng giờ, đi muộn, về sớm

Xem thêm

Giao việc và báo cáo kết quả hàng ngày

Giao việc cho Nhân viên ngay trên ứng dụng Tanca và có thể kết nối với Danh sách khách hàng có sẵn trên hệ thống.

 • Giao việc để nhân viên nắm các công việc hàng ngày
 • Trao đổi với nhân viên trên từng đầu việc
 • Gắn thông tin liên hệ khách hàng lên mỗi đầu việc để tạo ra các điểm ghé thăm
 • Nhân viên có thể cung cấp thêm các hình ảnh tại địa điểm viếng thăm trên mỗi đầu việc
 • Báo cáo các công việc hoàn thành trong ngày bằng việc check hoàn thành

Xem thêm

Số hóa giấy tờ

Giảm thiểu 90% giấy tờ bằng việc số hóa tất cả đề xuất, yêu cầu trong doanh nghiệp của bạn. Các yêu cầu, đề xuất được phê duyệt ngay trên điện thoại giúp quá trình xử lý yêu cầu diễn ra nhanh chóng.

 • Các Form mẫu theo Form chuẩn
 • Phân loại các Yêu cầu rõ ràng
 • Phân quyền duyệt chi tiết cho các cấp duyệt
 • Dễ dàng xuất file Excel để theo dõi
 • Thông báo qua điện thoại khi có yêu cầu và duyệt ngay trên điện thoại

Xem thêm

Tính lương tự động

Thay vì mất thời gian tính lương cho nhân viên, với Tanca việc tính lương cho nhân viên là hoàn toàn tự động và nhân viên có thể nắm được mức lương của mình hàng ngày.

 • Cách tính lương trên Tanca tương tự Excel và tùy biến cho mọi công thức và cách tính
 • Tự động tính lương hàng ngày
 • Nhân viên có thể xem phiếu lương của họ trên Ứng dụng di động.

Xem thêm