Các câu hỏi và câu trả lời có sẵn từ đội ngũ Tanca

Xem hướng dẫn sử dụng (file .pdf):
Quản lý Quản lý chi nhánh Nhân viên
<< Quay trở lại

Xây dựng các tiêu chí đánh giá

Sử dụng KPI (Key Performance Indicator) để đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của các bộ phận. Với Tanca, đánh giá KPI ngay tức thời, tạo ra tính minh bạch giữa nhân viên tham gia đánh giá và người đánh giá. Để thực hiện đánh giá KPI cần qua 3 bước.

Bước 1: Xây dựng Các tiêu chí Đánh giá

Bước 2: Xây dựng Mẫu đánh giá cho các Bộ phận phòng ban

Bước 3: Triển khai KPI và ghi nhận kết quả

Bước 4: Liên kết KPI với hệ thống lương

Xây dựng các tiêu chí đánh giá

Đánh giá hiệu quả làm việc của công ty, phòng ban và năng lực nhân viên với những mục tiêu rõ ràng. Nhiều doanh nghiệp sử dụng KPI để đo lường doanh số, số lượng khách hàng mới, tỷ lệ phế phẩm, tỷ lệ khách hàng trung thành… Do vậy việc đầu tiên bạn cần xây dựng các tiêu chí đánh giá và Bộ tiêu chí đánh giá tổng hợp thành những Bộ tiêu chí cho từng phòng ban.

Bước 1: Chọn KPI | Danh sách KPI

Bước 2: Bấm Tạo mới 

Xây dựng các tiêu chí đánh giá

Bước 3: Điền các thông tin cần thiết

Xây dựng các tiêu chí đánh giá

Ghi chú:

  • Loại KPI: Chọn Loại KPI đơn hoặc KPI tổng hợp. KPI tổng hợp thông thường là cha của KPI đơn.
  • Tên KPI: Đặt tên KPI dựa vào tiêu chí đơn hay tổng hợp. Ví dụ Số lần cho thuê, Số kiểu chụp… là KPI đơn. Thuê Áo dài thường váy thời trang comple là KPI tổng hợp.

Xây dựng các tiêu chí đánh giá

Xây dựng các tiêu chí đánh giá