Các câu hỏi và câu trả lời có sẵn từ đội ngũ Tanca

Xem hướng dẫn sử dụng (file .pdf):
Quản lý Quản lý chi nhánh Nhân viên
<< Quay trở lại

Triển khai KPI và ghi nhận kết quả

Bước 1: Chọn KPI | Bảng KPI mẫu 

Bước 2: Bấm Tạo mới

Triển khai KPI và ghi nhận kết quả

Bước 3: Điền các thông tin cần thiết

Triển khai KPI và ghi nhận kết quả

Bước 4: Cá nhân nhập đánh giá trên điện thoại.

Triển khai KPI và ghi nhận kết quả  

Triển khai KPI và ghi nhận kết quả