Các câu hỏi và câu trả lời có sẵn từ đội ngũ Tanca

Xem hướng dẫn sử dụng (file .pdf):
Quản lý Quản lý chi nhánh Nhân viên
<< Quay trở lại

Tạo Mẫu đánh giá

Sau khi đã có tiêu chí đánh giá, bạn tạo ra Mẫu đánh giá. Mẫu đánh giá sẽ bao gồm các Bộ tiêu chí tổng hợp trong đó bao gồm những cá nhân tham gia đánh giá, Mục tiêu mong muốn, tỉ trọng đánh giá và công thức tính điểm cho các KPI này.

Bước 1: Chọn KPI | Bảng KPI mẫu 

Bước 2: Bấm Tạo mới

Tạo Mẫu đánh giá

Bước 3: Điền các thông tin

Tạo Mẫu đánh giá

Tạo Mẫu đánh giá

Ghi chú:

 • Tên KPI mẫu: Thông thường được đặt theo kỳ đánh giá hoặc loại đánh giá KPI. Ví dụ như Đánh giá KPI bộ phận kinh doanh, KPI doanh thu, KPI bộ phận marketing.
 • Thời gian: Là khoảng thời gian thực hiện đánh giá KPI.
 • Người đánh giá: Người đánh giá là người sẽ chấm điểm cho Loại KPI này.
 • Tỉ trọng đánh giá: có thể dựa trên nhiều người đánh giá để đưa ra tỉ trọng.
 • Kpi tổng hợp: Bạn chọn trong danh sách KPI tổng hợp.
 • Tên KPI: Bạn chọn trong danh sách KPI đơn.
 • Tỉ trọng: Tỉ trọng của KPI đơn chiếm bao nhiêu % trong KPI tổng hợp.
 • Chỉ tiêu: Chỉ tiêu đề ra cho KPI đơn này.
 • Công thức: Công thức là cách tính dành cho KPI đơn này. Để hiểu thêm về công thức tính trên Tanca bạn có thể xem thêm công thức tính tại mục Lương.

Tạo Mẫu đánh giá

Tạo Mẫu đánh giá

Ghi chú:

 • Cá nhân tự đánh giá: Nếu bạn muốn để Cá nhân đánh giá các KPI đơn của họ đạt được bao nhiêu bạn có thể gạt nút Cá nhân tự đánh giá. Ví dụ Cá nhân nhập doanh số bán hàng ngày, Cá nhân đánh giá thái độ làm việc, tinh thần teamwork…
 • Tỷ trọng: Bạn có thể để tỷ trọng là 100% nếu như bạn lấy toàn bộ điểm đánh giá của Cá nhân và Người đánh giá chỉ cần xem kết quả nhập đánh giá của cá nhân đó.
 • Cách tính điểm tổng hợp KPI: Tự động tính là cách hệ thống sẽ tự động cộng tất cả điểm số của mục công thức lại. Tính theo công thức là bạn có thể tạo ra một công thức riêng theo ý của bạn.