Các câu hỏi và câu trả lời có sẵn từ đội ngũ Tanca

Xem hướng dẫn sử dụng (file .pdf):
Quản lý Quản lý chi nhánh Nhân viên
<< Quay trở lại

Danh sách tài sản

Bạn quản lý các tài sản trong công ty của bạn và có thể Cấp phát, Thu hồi hay quản lý Tình trạng khấu hao của tài sản đó.

Bước 1: Vào mục Tài sản | Danh sách Tài sản và bấm Tạo mới 

Danh sách tài sản

Bước 2: Điền đầy đủ các thông tin

Danh sách tài sản

Bước 3: Quay lại danh sách tài sản và sẽ thấy tài sản được tạo

Bước 4: Để Cấp phát bạn bấm vào mục Chưa cấp phát và chọn tài sản muốn cấp phát, bấm vào dòng chữ Xanh của tài sản.

Danh sách tài sản

Bước 5: Bấm vào nút Cấp phát và Cấp phát cho Cá nhân mong muốn

Danh sách tài sản

Danh sách tài sản

Bước 6: Tại mục Danh sách Tài sản chọn Tab Đang hoạt động và Bấm vào 1 tài sản nào đó đã Cấp phát. Bạn sẽ thấy lịch sử đã cấp phát tài sản.

Danh sách tài sản

Danh sách tài sản

Bước 7: Bạn có thể thu hồi Tài sản bằng cách bấm nút Thu hồi phía trên

Danh sách tài sản

Danh sách tài sản

Bạn quay lại phần Danh sách tài sản sẽ thấy tài sản được thu hồi lại.