<< Quay trở lại

3 bước với 3 phút thiết lập cùng Tanca

Bước 1: Tạo một Ca làm ngay trên Bảng chấm công

3 bước với 3 phút thiết lập cùng Tanca
3 bước với 3 phút thiết lập cùng Tanca
3 bước với 3 phút thiết lập cùng Tanca

Bước 2: Thêm nhanh các nhân viên để trải nghiệm tính năng chấm công trực tuyến

3 bước với 3 phút thiết lập cùng Tanca
3 bước với 3 phút thiết lập cùng Tanca
3 bước với 3 phút thiết lập cùng Tanca

 

Bước 3: Tải Ứng dụng Tanca từ kho tải Google Play hoặc Appstore để bắt đầu Chấm công trên điện thoại bằng số điện thoại của nhân viên

3 bước với 3 phút thiết lập cùng Tanca

 

 

 

    Các bài khác: