Các câu hỏi và câu trả lời có sẵn từ đội ngũ Tanca

Xem hướng dẫn sử dụng (file .pdf):
Quản lý Quản lý chi nhánh Nhân viên
<< Quay trở lại

Tạo Lịch công tác/ Ra ngoài trên Điện thoại

Bước 1: Trên Ứng dụng của Quản lý, bấm chọn Quản lý yêu cầu 

Bước 2: Bấm + và chọn Công tác/Ra ngoài

Tạo Lịch công tác/ Ra ngoài trên Điện thoại

Bước 3: Điền nội dung và chọn nhân viên Công tác/Ra ngoài

Tạo Lịch công tác/ Ra ngoài trên Điện thoại