Các câu hỏi và câu trả lời có sẵn từ đội ngũ Tanca

Xem hướng dẫn sử dụng (file .pdf):
Quản lý Quản lý chi nhánh Nhân viên
<< Quay trở lại

Tạo Lịch công tác/Ra ngoài trên Web

Nếu nhân viên của bạn có Lịch công tác hoặc có lý do ra ngoài làm việc họ có thể sử dụng tính năng này trên điện thoại. Bạn cũng có thể tạo ra các Đơn Lịch công tác trên Web. Khi một nhân viên được phê duyệt Lịch công tác theo giờ hoặc theo ngày họ sẽ vẫn được tính công, tính giờ trong ngày đó.

Trong trường hợp nhân viên đã được phê duyệt lịch công tác nhưng họ vẫn tham gia Chấm công thì hệ thống sẽ chỉ tính thời gian nhân viên được xác nhận có lịch công tác.

Nếu nhân viên ra ngoài và đã được đồng ý bởi Quản lý nhưng nhân viên quay trở lại muộn thì hệ thống vẫn sẽ trừ thời gian đi muộn của nhân viên.

Bước 1: Trên trang Quản trị, chọn Yêu cầu và chọn Danh sách yêu cầu 

Tạo Lịch công tác/Ra ngoài trên Web

Bước 2: Nhấn nút Tạo mới và chọn Công tác/Ra ngoài để bắt đầu

Tạo Lịch công tác/Ra ngoài trên Web

Bước 3: Chọn nhân viên và thời gian, địa điểm ra ngoài/công tác

Tạo Lịch công tác/Ra ngoài trên Web