Các câu hỏi và câu trả lời có sẵn từ đội ngũ Tanca

Xem hướng dẫn sử dụng (file .pdf):
Quản lý Quản lý chi nhánh Nhân viên
<< Quay trở lại

Thiết lập nghỉ phép

Thiết lập nghỉ phép

Ghi chú:

  • Không nghỉ lễ: Bật tính năng này nếu công ty bạn không tính các ngày nghỉ lễ vào nghỉ phép.
  • Số ngày yêu cầu trước khi nghỉ phép: Bạn có thể thiết lập quy định số ngày yêu cầu trước khi nhân viên tạo nghỉ phép.
  • Hình thức tính công nghỉ phép:

Công nghỉ phép theo ngày công:

TH1: Nhân viên có 2 hoặc nhiều ca làm trong ngày và xin nghỉ 1 ca làm thì khi tạo yêu cầu nghỉ phép, nhân viên phải chọn Loại: Trong ngày và chọn Ca làm nhân viên xin nghỉ. (Ví dụ: Nhân viên A trong ngày có Ca 1 (0.5 công) và Ca 2 (0.5 công), mà nhân viên tạo nghỉ phép và chọn Loại: 1/2 ngày + Ca làm: Ca 1 => hệ thống sẽ tính thành 1/2 công của Ca 1, tức là bằng nghỉ phép 0.25. Như vậy nếu muốn xin nghỉ đúng số công Ca 1 thì phải chọn Loại: Trong ngày)

TH2: Nhân viên có 2 hoặc nhiều ca làm trong ngày và xin nghỉ cả ngày thì khi tạo yêu cầu nghỉ phép, nhân viên phải chọn Loại: Trong ngày và chọn tất cả Ca làm nhân viên xin nghỉ.

Công nghỉ phép theo ngày phép:

TH1: Nhân viên A trong ngày có Ca 1 (0.5 công) và Ca 2 (0.5 công) và muốn nghỉ 1 ca làm, khi tạo nghỉ phép thì chọn Loại: 1/2 ngày và chọn Ca làm xin nghỉ

TH2: Nhân viên có 2 hoặc nhiều ca làm trong ngày và xin nghỉ cả ngày thì khi tạo yêu cầu nghỉ phép, nhân viên phải chọn Loại: Trong ngày và chọn tất cả Ca làm nhân viên xin nghỉ.