Các câu hỏi và câu trả lời có sẵn từ đội ngũ Tanca

Xem hướng dẫn sử dụng (file .pdf):
Quản lý Quản lý chi nhánh Nhân viên
<< Quay trở lại

Thiết lập Loại ngày nghỉ

Thiết lập loại ngày nghỉ để nhân viên có thể lựa chọn loại ngày trong Đơn xin nghỉ phép. Ví dụ bạn có thể tạo ra Loại nghỉ phép tiêu chuẩn (thông thường 12 ngày 1 năm), Loại nghỉ phép thai sản, Loại nghỉ phép không lương….

Bước 1: Tại trang Quản trị, chọn Nghỉ phép và chọn Thiết lập nghỉ phép | Loại ngày nghỉ 

Thiết lập Loại ngày nghỉ

Thiết lập Loại ngày nghỉ

Bước 2: Nhấn nút Tạo mới để bắt đầu

Thiết lập Loại ngày nghỉ

Bước 3: Điền thông tin Loại ngày nghỉ, sau đó nhấn nút Thêm mới

Đối với loại nghỉ phép tiêu chuẩn, nhiều doanh nghiệp sẽ có 2 cách để cấp phép. Một là, cấp 1 năm 12 ngày phép và trừ dần khi nhân viên nghỉ phép. Hai là, mỗi tháng nhân viên đi làm sẽ được cộng một ngày nghỉ phép. Để thiết lập 2 cách này bạn có thể.

Hướng dẫn cách tạo ngày phép tịnh tiến theo tháng: Chọn Loại là Theo tháng và Số ngày là 1 (1 ngày cho 1 tháng). Mục cộng dồn để hoạt động (gạt ngang màu xanh)

Thiết lập Loại ngày nghỉ 

Hướng dẫn cách tạo 12 ngày phép/năm: Chọn Loại là Theo ngày và Số ngày là 12 (12 ngày cho một năm). Mục cộng dồn để hoạt động nếu bạn muốn cộng cho năm sau.

Thiết lập Loại ngày nghỉ 

Lưu ý: Nhân viên mỗi tháng sẽ có số ngày nghỉ là 12 ngày cho 1 năm khi bắt đầu năm mới.

 

Trong trường hợp nhân viên vào một thời gian nào đó trong năm. Bạn có thể điều chỉnh số phép cho nhân viên theo mong muốn như sau:

Bước 1: Tại trang Quản trị, chọn Nhân sự và chọn Nhân viên, sau đó chọn tên nhân viên mà bạn muốn chỉnh sửa

Thiết lập Loại ngày nghỉ 

Bước 2: Chọn mục Số ngày nghỉ phép 

Thiết lập Loại ngày nghỉ

Bước 3: Nhấn Sửa tại loại phép của nhân viên và chọn ngày chính xác, sau khi hoàn tất hãy nhấn Cập nhật 

Thiết lập Loại ngày nghỉ