Các câu hỏi và câu trả lời có sẵn từ đội ngũ Tanca

Xem hướng dẫn sử dụng (file .pdf):
Quản lý Quản lý chi nhánh Nhân viên
<< Quay trở lại

Thiết lập các ngày nghỉ lễ

Quản lý Phép của nhân viên hoặc các phòng ban. Giúp nhân viên gửi các Đơn xin nghỉ phép thông qua Ứng dụng và Quản lý có thể duyệt Nghỉ phép thông qua Điện thoại hoặc trên Web.

Đầu tiên bạn cần thiết lập hệ thống nghỉ phép:

Thiết lập các ngày nghỉ lễ

Thiết lập nghỉ lễ hoặc hệ thống các ngày nghỉ của công ty để hệ thống tính công có thể tính công chính xác vào các dịp công ty nghỉ lễ, công ty nghỉ Teambuilding, Công ty nghỉ du lịch.

Lưu ý: Nếu 1 ngày làm việc có nhiều ca làm, hệ thống sẽ tính nghỉ lễ cho tất cả ca làm, nghĩa là nếu các ca làm đó có Công hệ thống sẽ tính tất cả các công của ca làm đó. Ví dụ bạn tạo 2 ca làm: Ca làm hành chính (1 công) và Ca làm tăng ca (1.5 công), nếu ngày hôm đó là ngày lễ nhân viên sẽ được tính 2.5 công.

Bước 1: Tại trang Quản trị, chọn Nghỉ phép và chọn Thiết lập nghỉ phép | Thiết lập nghỉ lễ 

Thiết lập các ngày nghỉ lễ

Thiết lập các ngày nghỉ lễ

Bước 2: Nhấn nút Tạo mới để bắt đầu

Thiết lập các ngày nghỉ lễ

Bước 3: Điền thông tin ngày nghỉ lễ, sau đó nhấn nút Thêm mới 

Thiết lập các ngày nghỉ lễ