Các câu hỏi và câu trả lời có sẵn từ đội ngũ Tanca

Xem hướng dẫn sử dụng (file .pdf):
Quản lý Quản lý chi nhánh Nhân viên
<< Quay trở lại

Tạo một đơn nghỉ phép trên Web

Nhân viên có thể tạo một đơn nghỉ phép trên điện thoại của họ hoặc bạn cũng có thể tạo một đơn nghỉ phép dùm nhân viên. Tất cả hệ thống Đơn nghỉ phép này sẽ được ghi vào hệ thống để kiểm soát hệ thống phép và Ngày công của nhân viên.

Bước 1: Trên trang Quản Trị, chọn Yêu cầu và chọn Danh sách yêu cầu 

Tạo một đơn nghỉ phép trên Web

Bước 2: Nhấn nút Tạo mới và chọn Nghỉ phép để bắt đầu

Tạo một đơn nghỉ phép trên Web

Bước 3: Điền các thông tin cần thiết

Tạo một đơn nghỉ phép trên Web

Ghi chú:

  • Loại -  Trong ngày: Hệ thống chỉ chọn thời gian nghỉ là ¼, ½, ¾ hay nguyên 1 ngày. Trong trường hợp nhân viên nghỉ ½ ngày (nửa buổi) nhưng thời gian vào làm việc của họ muộn hơn so với thời gian cho phép vào, họ sẽ bị tính muộn giờ.
  • Loại - Nhiều ngày: Hệ thống chọn từ ngày này đến ngày khác.
  • Khi nhân viên sử dụng ngày nghỉ phép, phép họ sẽ bị trừ trong hệ thống.

Để Quản lý các Đơn nghỉ phép (Trên Web)

Bước 1: Trên trang Quản Trị, chọn Yêu cầu và chọn Danh sách yêu cầu 

Tạo một đơn nghỉ phép trên Web

Bước 2: Chọn Nghỉ phép 

Tạo một đơn nghỉ phép trên Web

Bước 3: Chọn Thao tác, nhấn Chấp nhận hoặc Từ chối đơn nghỉ của nhân viên

Tạo một đơn nghỉ phép trên Web

Bạn có thể Xoá bớt các đơn phép sau khi đã phê duyệt.

Tạo một đơn nghỉ phép trên Web