Các câu hỏi và câu trả lời có sẵn từ đội ngũ Tanca

Xem hướng dẫn sử dụng (file .pdf):
Quản lý Quản lý chi nhánh Nhân viên
<< Quay trở lại

Tạo một đơn nghỉ phép trên Điện thoại

Nhân viên có thể tạo nghỉ phép trên điện thoại và Quản lý có thể quản lý các Đơn xin nghỉ phép trên điện thoại của họ.

Bước 1: Trên Ứng dụng của Quản lý, bấm vào mục Thêm, chọn Quản lý yêu cầu 

Tạo một đơn nghỉ phép trên Điện thoại

Bước 2: Bấm +, chọn Nghỉ phép 

Tạo một đơn nghỉ phép trên Điện thoại

Bước 3: Điền nội dung nghỉ phép

Tạo một đơn nghỉ phép trên Điện thoại

Để Quản lý các Đơn nghỉ phép (Trên Ứng dụng)

Bước 1: Trên Ứng dụng của Quản lý, bấm vào mục Thêm, chọn Quản lý yêu cầu

Tạo một đơn nghỉ phép trên Điện thoại

Bước 2: Bấm vào đơn duyệt để xem chi tiết

Tạo một đơn nghỉ phép trên Điện thoại

Bước 3: Chọn Chấp thuận hoặc Từ chối nghỉ phép

Tạo một đơn nghỉ phép trên Điện thoại