Các câu hỏi và câu trả lời có sẵn từ đội ngũ Tanca

Xem hướng dẫn sử dụng (file .pdf):
Quản lý Quản lý chi nhánh Nhân viên
<< Quay trở lại

Cách tính các Ca tăng ca

Tính các Ca tăng ca làm: Có 2 cách để tính thời gian tăng ca làm như phần Ca làm. Tanca mô tả chi tiết để bạn có cách lựa chọn khi tính Tăng ca làm trong Bảng lương.

Cách 1: Tạo ra Mẫu giờ làm thêm ở mục Yêu cầu | Tạo giờ làm thêm

Cách này giúp bạn theo dõi được chính xác các Quyết định Tăng ca của tổ chức và giờ Tăng ca được thống kê riêng không phụ thuộc vào Ca làm. Cách này thường áp dụng cho các mô hình bán lẻ hoặc nhà hàng.

Bước 1: Tại trang Quản trị, chọn Yêu cầu và chọn Danh sách yêu cầu

Cách tính các Ca tăng ca

Bước 2: Chọn Tạo mới và chọn Làm thêm giờ 

Cách tính các Ca tăng ca

Bước 3: Điền thông tin cần thiết của Ca tăng ca

Cách tính các Ca tăng ca

Cách 2: Tạo ra 1 Ca Tăng Ca

Cách này để bạn phân biệt được Loại Ca làm nào là Ca làm tăng Ca, loại ca làm nào là ca làm bình thường. Cách này có thể áp dụng cho các mô hình công nhân xây dựng.

Bước 1: Vào mục Chấm công | Quản lý ca | Bấm tạo mới

Cách tính các Ca tăng ca

Bước 2: Điền các thông tin cần thiết.

Cách tính các Ca tăng ca

Lưu ý: Bạn thiết lập giờ vào Ca của Ca tăng Ca trong khoảng nhân viên có thể vào Ca. Thời gian ra ca của Ca tăng ca là thời điểm vừa kết thúc thời gian vào Ca. Ví dụ như trên là thời gian chấm công vào tăng ca từ 16h30-17h30 và thời gian chấm công ra ca tăng ca là 17h30-00h30.