Các câu hỏi và câu trả lời có sẵn từ đội ngũ Tanca

Xem hướng dẫn sử dụng (file .pdf):
Quản lý Quản lý chi nhánh Nhân viên
<< Quay trở lại

Xuất Bảng chấm công

Tại trang Quản trị, chọn mục Chấm công | Bảng chấm công, nhấn chọn Xuất Excel

Bạn có thể xuất 4 loại bảng: Xuất theo ngày công, Xuất theo giờ công, Xuất bảng phân ca, Xuất bản đi muộn về sớm

Xuất Bảng chấm công

Chọn khoảng thời gian: Chọn khoảng thời gian của bảng chấm công mà bạn muốn xuất Excel

Cấu hình: Bạn có thể thiết lập các ký hiệu riêng cũng như màu sắc cho từng mục

Sau khi hoàn tất thiết lập, nhấn chọn Xuất Excel 

Xuất Bảng chấm công