Các câu hỏi và câu trả lời có sẵn từ đội ngũ Tanca

Xem hướng dẫn sử dụng (file .pdf):
Quản lý Quản lý chi nhánh Nhân viên
<< Quay trở lại

Chỉnh sửa chấm công trên điện thoại

ỉnh sửa chấm công trên Điện thoại

Chấm công trên điện thoại cũng tương tự như chấm công trên Bảng chấm công trên Web. Tuy nhiên bạn cần vào từng nhân viên để xem bảng chấm công tháng của họ. Chỉ Quản lý, Quản lý chi nhánh mới có thể chấm công cho nhân viên. Tương tự chấm công trên Web, chỉnh sửa chấm công trên điện thoại cũng cần điền các lý do thay đổi chấm công.

Bước 1: Trên Ứng dụng của Quản lý, bấm vào mục Thêm | Manager chọn Chỉnh sửa giờ công 

Chỉnh sửa chấm công trên điện thoại

Bước 2: Chọn nhân viên muốn xem Ngày công và bấm vào nhân viên đó

Bước 3: Chỉnh sửa Giờ công Ra/vào của nhân viên

Chỉnh sửa chấm công trên điện thoại

 Video hướng dẫn quản lí điều chỉnh lại giờ công cho nhân viên