Các câu hỏi và câu trả lời có sẵn từ đội ngũ Tanca

Xem hướng dẫn sử dụng (file .pdf):
Quản lý Quản lý chi nhánh Nhân viên
<< Quay trở lại

Thiết lập Cấu hình vị trí

Vào mục Ngày công | Bảng Chấm Công | Cấu hình chấm công

Bước 1: Chọn mục Cấu hình vị trí

Bước 2: Bấm Tạo mới

Thiết lập Cấu hình vị trí

Bước 3: Điền các thông tin cần thiết

Thiết lập Cấu hình vị trí

Ghi chú:

  • Tên: Bạn có thể đặt tên trùng với Chi nhánh, Công Trình, Dự án…
  • Địa chỉ: Bạn gõ địa chỉ và hệ thống sẽ tự đề xuất địa điểm phù hợp
  • Bán kính: Bạn điện vào bán kính cho phép chấm công (Lưu ý bán kính tốt nhất nên từ 500-1000m, do các thiết bị di động đôi khi độ sai lệch vị trí lên đến vài trăm m)
  • Dự án: Bạn có thể chọn các dự án trùng với vị trí chấm công