Các câu hỏi và câu trả lời có sẵn từ đội ngũ Tanca

Xem hướng dẫn sử dụng (file .pdf):
Quản lý Quản lý chi nhánh Nhân viên
<< Quay trở lại

Thiết lập Cấu hình khác

Thiết lập Cấu hình khác

Máy tính chấm công: Khi bạn có trên 2 ca làm và nhân viên chỉ chấm Vào và Ra (chấm 2 lần), nghĩa là họ chỉ Vào ca của Ca 1 và chấm ra ca của Ca 2. Để có thể ghi nhận Ra ca của ca 1 và Vào ca của Ca 2, bạn có thể dùng máy tính chấm công. Máy tính sẽ tự hiểu và chấm công Ra Ca 1 và Vào Ca 2.

Lấy dữ liệu từ máy chấm công: Cho phép sử dụng dữ liệu của máy chấm công để đưa vào hệ thống

Tự động lấy ca được sắp xếp từ tuần cũ sang tuần mới: Hệ thống sẽ lấy dữ liệu từ các ca được nhân viên đăng ký từ tuần cũ sang tuần mới

Không chấm công bằng điện thoại: Bạn có thể dùng hoặc không dùng chấm công bằng điện thoại. Nếu bạn chỉ dùng chấm công bằng máy chấm công bạn có thể bấm vào nút “Không cho Vào/Ra ca trên điện thoại” tại phần Cài đặt chấm công. Nếu bạn không Check nút này nghĩa là bạn sẽ cho phép chấm công bằng điện thoại.