Các câu hỏi và câu trả lời có sẵn từ đội ngũ Tanca

Xem hướng dẫn sử dụng (file .pdf):
Quản lý Quản lý chi nhánh Nhân viên
<< Quay trở lại

Thiết lập bảng lương

Loại bảng lương là cách mà bạn xây dựng một mẫu lương và dùng nó như Bảng mẫu để sử dụng cho các bảng lương sau này. Khi bạn tạo ra các Loại bảng lương nghĩa là bạn chỉ xây dựng các cột – dòng, tương tự như Excel nhưng nó sẽ chưa có các dữ liệu được đổ vào. Lúc này bạn chỉ đang cấu hình các cột dòng sao cho giống bảng lương Excel của bạn

Cài đặt lương để bạn có thể cấu hình trước khi tạo ra một Bảng lương dựa trên các cấu hình này.

Bước 1: Trên trang Quản trị, chọn Tiền lương và chọn Loại bảng lương 

Bước 2: Chọn Cài đặt 

Thiết lập bảng lương

Cài đặt bảng lương

Thiết lập bảng lương

  • Thời gian hoàn chốt bảng lương nghĩa là sau khi bảng lương đã được chốt hệ thống có thể hoàn lại.
  • Mức giảm trừ thuế TNCN: Bạn có thể thiết lập mức trừ thuế theo mức mà nhà nước công bố. Khi nhà nước thay đổi mức này bạn có thể chỉnh sửa.
  • Mức giảm trừ thuế phụ thuộc: Bạn có thể thiết lập mức giảm trừ người phụ thuộc. Khi nhà nước thay đổi mức này bạn có thể chỉnh sửa.

Công chuẩn

Thiết lập bảng lương

Công chuẩn được tính dành cho các nhân viên tính lương theo ngày công (tháng lương). Bạn có thể thiết lập số lượng ngày công trong một tháng để trở thành Ngày công tiêu chuẩn. Số giờ làm việc mỗi ngày được thiết lập cho số giờ làm việc của một công chuẩn.

Thông thường kế toán thường thiết lập 1 tháng có 26 ngày công tiêu chuẩn và 1 ngày công tiêu chuẩn là 8 tiếng làm việc. Tuy vậy bạn cũng có thể thiết lập Ngày công tiêu chuẩn dựa trên các dữ liệu linh động như:

  • Số ngày trong tháng trừ chủ nhật
  • Số ngày trong tháng trừ thứ 7, chủ nhật
  • Số ngày trong tháng trừ nửa thứ 7, chủ nhật
  • Số ngày trong tháng trừ chủ nhật và n ngày. Bạn điền giá trị ngày công tiêu chuẩn vào
  • ·Ngày cố định. Bạn điền giá trị ngày công tiêu chuẩn vào ví dụ cố định là 26 ngày/tháng

Từ khóa chấm công

Từ khóa chấm công là cách viết tắt của các thành tố để tạo ra thành phần lương hoặc công thức để tính lương. Hệ thống sẽ liệt kê ra tất cả các thành tố lương và tạo ra Từ khóa cho chúng, ngoại trừ một vài từ khóa do bạn tạo ra như loại phụ cấp, loại tạm ứng.

Thiết lập bảng lương

Ví dụ: Bạn muốn tạo ra công thức tính lương theo giờ bằng mức lương theo giờ X giờ công thực tế thì bạn có thể tạo công thức bằng từ  khóa. LUONG_THEOGIO=MUCLUONG_THEOGIOxGIOCONG_THUCTE

Do vậy để tạo ra các công thức tính lương khác nhau các thành tố của lương đều được viết tắt thành Từ khóa để để dễ dàng tạo ra loại bảng lương vào phần sau.