Các câu hỏi và câu trả lời có sẵn từ đội ngũ Tanca

Xem hướng dẫn sử dụng (file .pdf):
Quản lý Quản lý chi nhánh Nhân viên
<< Quay trở lại

Tạo loại bảng lương

Trước khi tạo ra bảng lương chi tiết bạn cần tạo ra loại bảng lương. Loại bảng lương tương tự như một Bảng lương mẫu, bạn có thể sử dụng bảng mẫu này để tạo ra nhiều Bảng lương khác nhau. Ví dụ như Bạn tạo ra Bảng lương theo ngày công cho tháng 09 và đến tháng 10 bạn cũng muốn tạo ra một Bảng lương tương tự như vậy. Cơ bản là bạn chỉ cần lấy lại Mẫu của tháng 09 và chỉnh sửa thêm các thành tố trong có khả năng thay đổi trong bảng lương đó.

Tạo loại bảng lương

Ghi chú:

 • Tên bảng lương: Bạn nên đặt tên cho các bảng lương mẫu ví dụ: Bảng lương theo ca, Bảng lương ngày công, Bảng lương cho bộ phận Sale, Bảng lương cộng tác viên…
 • Chi nhánh: Khi bạn chọn một chi nhánh, loại bảng lương sẽ áp dụng cho nhân viên toàn chi nhánh đó. Nếu bạn muốn áp dụng cho từng phòng ban, nhân viên hay vị trí bạn có thể chọn thêm vào.
 • Hình thức chi trả: Bạn chọn theo hình thức trả mà bạn dự tính tạo bảng lương như tạo theo ca, theo tháng…
 • Cấu hình danh sách cột: Cũng tương tự như bạn tạo ra một Bảng lương trên Excel, cấu hình danh sách cột cho bạn có thể tùy chọn các cột và thứ tự mong muốn của chúng. Bạn tạo ra Các cột trong Excel ra sao thì ở đây bạn có thể cấu hình tương tự như vậy.

Bạn cần lưu ý trong Cấu hình danh sách cột để tạo ra bảng lương như sau:

 1.     Dấu “>” chỉ mục có các mục con
 2.     Khi bạn bấm vào một mục con nghĩa là bạn tạo ra 1 cột tương tự như Cột ở Excel, bạn sẽ thấy một hàng xuất hiện bên phải
 3.     Bạn có thể xóa hàng này đi hoặc bạn có thể đè lên hàng và di chuyển lên xuống sao cho phù hợp với mẫu bảng lương của bạn.
 4.     Cột này sẽ gốm 1 trong 4 thành tố sau
 • Lấy dữ liệu từ hệ thống:

Nghĩa là bạn lấy một thành tố nào đó có sẵn trong hệ thống. Ví dụ: Tên nhân viên, Mã nhân viên, Chức danh, Ngày công thực tế, ngày phép…

 • Nhập vào

Nghĩa là bạn lấy dữ liệu, thành tố mà không có sẵn trong hệ thống bạn cần phải nhập dữ liệu vào. Ví dụ: Phụ cấp đặc biệt, Cổng chuẩn khác, Số khác… Một vài trường hợp đặc biệt không có dữ liệu trong hệ thống thì bạn có thể tạo ra cột để Nhập vào. Sau khi tạo Bảng lương bạn sẽ thấy hàng để trống trong cột Nhập vào để bạn nhập liệu.

 • Hằng số

Nghĩa là bạn tạo ra một Cột với số liệu cố định. Ví dụ bạn muốn nhập Ngày công tiêu chuẩn cố định là 26 thì cột này sẽ xuất hiện Số 26.

 • Công thức

Từ các cột dữ liệu từ hệ thống, nhập vào, hằng số bạn có thể bắt đầu tạo ra các công thức để tính toán lương. Bạn lưu ý rằng Công thức tính toán sẽ dựa vào Từ khóa và các số liệu. Bạn hãy coi các ví dụ dưới đây:

Ví dụ 1: Bạn muốn tính lương theo giờ cho nhân viên, công thức thông thường của bạn là: Lương theo giờ = Mức lương theo giờ X Giờ công thực tế. Và bạn tạo ra trong hệ thống:

Lấy dữ liệu Các cột: (1) tên nhân viên, (2) mức lương theo giờ,  (3)giờ công thực tế

Tạo công thức cho lương theo giờ = MUC_LUONG_THEO_GIOxGIO_CONG_THUC_TE

Nếu bạn muốn lấy tròn số bạn có thể dùng = ROUND(MUC_LUONG_THEO_GIOxGIO_CONG_THUC_TE),0

Ví dụ 2: Bạn cũng có thể tạo ra các công thức If như trong Excel.

Tạo loại bảng lương

Ví dụ 3:

Tạo loại bảng lương

Tạo loại bảng lương

Bạn cũng có thể tạo một bảng lương tương tự

Tạo loại bảng lương

Tạo loại bảng lương

Phân tích ví dụ phía trên sẽ thấy các cột (hoặc hàng) như sau:

 • Lấy từ hệ thống: Cột A,B,C, E…
 • Nhập vào: Cột I…
 • Công thức: Cột D, F, G, H, J…