Các câu hỏi và câu trả lời có sẵn từ đội ngũ Tanca

Xem hướng dẫn sử dụng (file .pdf):
Quản lý Quản lý chi nhánh Nhân viên
<< Quay trở lại

Kỷ luật

Việc đưa ra các chính sách kỷ luật sẽ chuyên nghiệp hơn khi sử dụng Tanca. Các Quản lý sẽ nắm được Hệ thống kỷ luật của mình và mức độ kỷ luật nhân viên.

Bước 1: Trên trang Quản Trị, chọn Thiết lập | Nhân sự và chọn Kỷ luật 

Bước 2: Bấm vào nút Tạo mới để bắt đầu

Kỷ luật

Bước 3: Điền các thông tin cần thiết

Kỷ luật

Loại kỷ luật 

Bước 1: Tạo thêm các Loại kỷ luật mà bạn muốn

Kỷ luật

Bước 2: Điền tên kỷ luật, hệ thống sẽ tự động tạo mã kỷ luật, sau đó bấm vào nút Tạo mới để bắt đầu

Kỷ luật

Hoặc bạn cũng có thể Thêm nhanh Loại kỷ luật trong phần chỉnh sửa thông báo

Kỷ luật

Kỷ luật

Xuất Excel

Bạn có thể xuất file Excel danh sách nhân viên bị kỷ luật

Kỷ luật