Các câu hỏi và câu trả lời có sẵn từ đội ngũ Tanca

Xem hướng dẫn sử dụng (file .pdf):
Quản lý Quản lý chi nhánh Nhân viên
<< Quay trở lại

Khen thưởng

Việc đưa ra các chính sách Khen thưởng sẽ chuyên nghiệp hơn khi sử dụng Tanca. Các Quản lý sẽ nắm được Hệ thống khen thưởng của mình và mức độ đối với nhân viên. 

Bước 1: Trên trang Quản Trị, chọn  Nhân sự và chọn Khen thưởng 

Bước 2: Bấm vào nút Tạo mới để bắt đầu

Khen thưởng

Bước 3: Điền các thông tin cần thiết

Khen thưởng

Loại khen thưởng 

Bước 1: Tạo thêm các Loại khen thưởng mà bạn muốn

Khen thưởng

Bước 2: Điền tên kỷ luật, hệ thống sẽ tự động tạo mã kỷ luật, sau đó bấm vào nút Tạo mới để bắt đầu

Khen thưởng

Hoặc bạn cũng có thể Thêm nhanh Loại khen thưởng trong phần chỉnh sửa thông báo

Khen thưởng

Khen thưởng

Xuất Excel 

Bạn có thể xuất file Excel danh sách nhân viên được khen thưởng

Khen thưởng