Các câu hỏi và câu trả lời có sẵn từ đội ngũ Tanca

Xem hướng dẫn sử dụng (file .pdf):
Quản lý Quản lý chi nhánh Nhân viên
<< Quay trở lại

Sắp xếp lịch công

Đối với Ca làm không cố định bạn có 2 cách để sắp xếp các Ca làm này cho nhân viên.

Cách 1: Sắp xếp Ca trực tiếp trên Bảng Chấm Công

Các bước để sắp xếp trên bảng chấm công:

Bước 1: Tại trang Quản trị, chọn Chấm công và chọn Bảng chấm công, sau đó tìm kiếm tên nhân viên mà bạn muốn xếp Ca

Sắp xếp lịch công

Sắp xếp lịch công

Bước 2: Chọn ngày muốn xếp Ca và rê chuột vào Góc trái của Ô cho khi xuất hiện Cột “…” dọc. Bấm vào Chỉnh sửa Ca

Sắp xếp lịch công 

Bước 3: Nếu bạn không thấy tất cả các Ca làm bạn tạo, bạn hãy bấm vào Tải lại Ca. Nếu Ca làm đã xuất hiện bạn chọn một Ca làm muốn xếp cho nhân viên

Sắp xếp lịch công

Cách 2: Sắp xếp Ca tại phần Sắp xếp Ca làm hoặc trên Sắp xếp trên điện thoại.

Bước 1: Tại trang Quản trị, chọn Chấm công và chọn Bảng chấm công

Sắp xếp lịch công

Bước 2: Nhấn nút Sắp xếp lịch công

Sắp xếp lịch công

Bước 3: Bạn có thể Thêm hoặc Xoá nhân viên mà bạn muốn

Sắp xếp lịch công

Ghi chú: Bạn có thể chọn Chi nhánh và Ca để sắp xếp nhân viên.

Bước 4: Chọn nhân viên trong danh sách bạn đang có

Sắp xếp lịch công

Hiển thị trên Ứng dụng

Sắp xếp lịch công