Các câu hỏi và câu trả lời có sẵn từ đội ngũ Tanca

Xem hướng dẫn sử dụng (file .pdf):
Quản lý Quản lý chi nhánh Nhân viên
<< Quay trở lại

Kiểm tra Lịch phân ca (Lịch công)

Sau khi bạn tạo ra các Ca làm hãy kiểm tra lại Lịch phân ca (Lịch công) tại BẢNG CHẤM CÔNG. Bạn sẽ thấy những ca làm mà bạn Phân ca cố định (đánh dấu vào các thứ từ thứ 2 đến chủ nhật) sẽ được tạo lên bảng chấm công và những Ca làm không được đánh dấu sẽ không xuất hiện.

Lịch công trên Web cho tất cả nhân viên:

Kiểm tra Lịch phân ca (Lịch công)

Lịch công trên điện thoại:

Kiểm tra Lịch phân ca (Lịch công)