Các câu hỏi và câu trả lời có sẵn từ đội ngũ Tanca

Xem hướng dẫn sử dụng (file .pdf):
Quản lý Quản lý chi nhánh Nhân viên
<< Quay trở lại

Đăng ký ca làm

Bạn cũng có thể áp dụng cách tạo lịch công hàng tuần cho nhân viên bằng việc cho phép nhân viên đăng ký ca làm việc. Nhân viên sẽ đăng ký ca làm trước nhiều tuần và họ không thể đăng ký ca làm tại tuần hiện tại. Quản lý sẽ nhận lịch đăng ký ca làm và sắp xếp lịch công cho nhân viên.

Để sử dụng tính năng đăng ký ca làm:

Bước 1: Tại trang Quản trị, chọn Chấm công

Bước 2: Nhấn chọn Ca làm

Bước 3: Nhấn chọn Danh sách ca

Đăng ký ca làm

Bước 3: Trong mục Cấu hình ca chọn “Nhân viên đăng ký ca làm”. Sau khi bạn chọn mục này trên điện thoại nhân viên sẽ có mục Đăng ký ca làm

Đăng ký ca làm

Bạn có thể đánh dấu thêm “Tự động lấy ca sắp xếp từ tuần cũ sang tuần mới” để hệ thống sẽ lặp lại ca làm của tuần cũ cho tuần mới và nhân viên không cần đăng ký lại ca làm. 

Bước 4: Trên màn hình điện thoại của nhân viên tại mục Thêm | Đăng ký ca làm sẽ xuất hiện

Hiển thị Ứng dụng trên màn hình điện thoại của Nhân viên:

Đăng ký ca làm

 (Video Hướng dẫn đăng kí ca làm việc trên APP điện thoại)