Các câu hỏi và câu trả lời có sẵn từ đội ngũ Tanca

Xem hướng dẫn sử dụng (file .pdf):
Quản lý Quản lý chi nhánh Nhân viên
<< Quay trở lại

Tạo Phòng chat

Bạn có thể tạo các phòng chat trong nội bộ tổ chức với tính đảm bảo bí mật và riêng biệt. Hệ thống sẽ tự động thêm nhân viên mới vào danh sách chat của tổ chức mà không cần phải nhập số điện thoại, tự tạo phòng chat cho các Phòng ban, chi nhánh và tự động thêm nhân viên vào nhóm chat đó.

Bước 1: Trên trang Quản trị, chọn Truyền thông và chọn Phòng chat

Tạo Phòng chat

Bước 2: Bấm vào nút Tạo mới để bắt đầu

Tạo Phòng chat

Bước 3: Điền các thông tin cần thiết, sau đó nhấn nút Thêm mới

Tạo Phòng chat