Các câu hỏi và câu trả lời có sẵn từ đội ngũ Tanca

Xem hướng dẫn sử dụng (file .pdf):
Quản lý Quản lý chi nhánh Nhân viên
<< Quay trở lại

Thiết lập Cấp bậc lương và phụ cấp cho từng nhân viên

Sau khi bạn đã thiết lập các bậc lương và loại phụ cấp, bạn tiếp tục thiết lập cho các nhân viên.

Bước 1: Trên trang Quản trị, chọn Nhân viên và nhấn Sửa một nhân viên

Bước 2: Bấm vào nút Sửa và kéo xuống chọn phần Tiền lương/Trợ cấp

Bước 3: Điền các thông tin cần thiết

Thiết lập Cấp bậc lương và phụ cấp cho từng nhân viên

Ghi chú:

  • Hình thức chi trả: Bạn chọn Hình thức như trả theo giờ, ngày, tháng.
  • Nhóm lương: Là bậc lương của Nhân viên đó. Nếu trong thời gian thử việc bạn vẫn chọn bậc lương chính thức.
  • Phụ cấp: Nếu nhân viên có những loại phụ cấp cố định, ví dụ như phụ cấp cơm trưa hay xăng xe thì bạn có thể điền các số tiền phụ cấp vào đây. Nếu các loại phụ cấp không cố định, nghĩa là tháng này có nhưng tháng sau không có thì bạn không cần điền.
  • Hệ số lương: Nếu bạn có thêm loại lương khác thì bạn có thể chọn Loại hệ số lương đó và điền vào số tiền. Ví dụ bạn có thể chọn Lương thử việc tại đây và điền vào số tiền thử việc.