<< Quay trở lại

Bảo hiểm (video)

 

Tanca giúp bạn Quản lý các Sổ Bảo hiểm của nhân viên. Mức độ chi trả bảo hiểm hàng tháng của công ty. Chúng tôi cũng cung cấp thông tin nhân viên sử dụng các dịch vụ Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp…

Tại mục Nhân sự, chọn Bảo hiểm, nhấn Tạo mới → Tạo mới → cập nhật đầy đủ các thông tin bảo hiểm, nhấn Thêm mới để hoàn tất.

Bảo hiểm (video)
Bảo hiểm (video)
Bảo hiểm (video)
Bảo hiểm (video)

Hoặc bạn cũng có thể thêm nhanh danh sách bảo hiểm nhân viên bằng cách nhập file Excel: chọn Tạo mới →  Nhập File, chọn Chi nhánh, chọn Phòng ban/Nhân viên (nếu bạn muốn xuất riêng), chọn Tải về file mẫu (ở bước 2), mở file baohiem-template.xlsx lên, cập nhật đầy đủ thông tin bảo hiểm, nhấn Lưu file lại, chọn Tải lên file dữ liệu (ở bước 3), chọn file baohiem-template.xlsx đã lưu trong máy tính của bạn, nhấn Nhập vào và chờ hệ thống tải thông tin hợp đồng lên.

Bảo hiểm (video)
Bảo hiểm (video)
Bảo hiểm (video)
Bảo hiểm (video)
Bảo hiểm (video)

Bạn có thể xuất excel toàn bộ danh sách bảo hiểm của nhân viên bằng cách nhấn nút Xuất File ở phía trên (bên cạnh Tạo mới).

Bảo hiểm (video)

Quản lý bảo hiểm trong hồ sơ nhân viên

Tại mục Nhân sự, nhấn nút Sửa cho nhân viên bạn muốn, chọn mục Bảo hiểm.

Tại đây bạn có thể quản lý danh sách bảo hiểm của từng nhân viên.

Bảo hiểm (video)
Bảo hiểm (video)