Các câu hỏi và câu trả lời có sẵn từ đội ngũ Tanca

Xem hướng dẫn sử dụng (file .pdf):
Quản lý Quản lý chi nhánh Nhân viên
<< Quay trở lại

Quản lý ca

Bạn có thể tạo ra bao nhiêu ca làm trong hệ thống cũng được. Bạn có thể tạo các Ca cho các bộ phận hoặc Ca riêng cho các cá nhân. Ví dụ bạn có 1 ca làm Hành chính từ 8h-17h30 cho hầu hết các bộ phận và bạn có thể tạo ra Ca Hành chính trưởng phòng từ 8h30-17h30 cho các trưởng phòng…

Bước 1: Tại trang Quản trị, chọn Chấm công và chọn Quản lý ca 

Quản lý ca

Bước 2: Bấm vào nút Tạo mới để bắt đầu

Quản lý ca

Bước 3: Điền các thông tin cần thiết

Quản lý ca

Ca làm là các Giờ làm việc trong tổ chức của bạn. Một số lưu ý cách tạo ca làm cho bạn như sau:

  • Tên ca làm: Bạn nên đặt tên Ca làm gần nghĩa với tính chất của Ca. Ví dụ như Ca làm Hành Chính, Ca Sáng, Ca Tăng ca…
  • Từ khóa: Từ khóa sẽ tự động được sinh ra khi bạn đặt tên Ca. Bạn có thể tự đặt nó thật ngắn gọn và dễ nhớ.
  • Giờ công: Là giờ Vào và Giờ ra của Ca làm
  • Thời gian nghỉ giữa giờ: Là khoảng thời gian cho phép nghỉ của Ca làm
  • Ca tăng ca: Nhằm biết được Ca nào là Ca tính tăng ca, Ca nào là ca thường

Quản lý ca

  • Chấm công giờ vào, giờ ra: Là khoảng thời gian để hệ thống tính chấm công vào và khoảng thời gian để tính chấm công ra. (Hiển thị trong Cài đặt nâng cao)

Ví dụ Ca Làm là 8h-17h, cho phép giờ vào lúc 6h-9h. Nếu nhân viên check-in trước 6h hoặc sau 9h thì nhân viên đó sẽ không được ghi nhận công vào, dù Lịch sử chấm công vẫn được ghi nhận. Trong trường hợp này nếu bạn muốn ghi nhận chấm công vào cho nhân viên đó thì bạn chỉ cần mở rộng khoảng thời gian chấm công vào. (Ví dụ từ 5h-11h)

  • Đi muộn/về sớm: Cho phép tất cả nhân viên có thể đi muộn hoặc về sớm trong khoảng thời gian cho phép.

Áp dụng: Ví dụ Ca làm từ 8h-17h, cho phép nhân viên đi trễ 30 phút là 8h30. Nếu nhân viên đó đi làm 8h40 thì chỉ xác nhận nhân viên đó đi trễ 10 phút. Nếu nhân viên đi làm 8h10 phút thì xem như nhân viên đó không đi trễ.