Các câu hỏi và câu trả lời có sẵn từ đội ngũ Tanca

Xem hướng dẫn sử dụng (file .pdf):
Quản lý Quản lý chi nhánh Nhân viên
<< Quay trở lại

Phân ca làm việc

Phân ca làm việc

Phân Ca là việc bạn bố trí Ca làm cho các Chi nhánh, Phòng Ban hoặc Từng Cá nhân

Tạo bảng chấm công: Là thời điểm Ca làm sẽ được xây dựng trên Bảng chấm công

Lưu ý khi phân ca:

Có 2 cách để bạn phân ca làm:

  • Một là PHÂN CA CỐ ĐỊNH, nghĩa là Thời gian hoạt động của Ca sẽ cố định hàng tuần. Ví dụ các Ca làm hành chính. Bạn sẽ đánh dấu thời gian hoạt động của Ca trong thời gian từ thứ 2 đến Thứ 7. Các Ca làm này sẽ lặp lịch hàng tuần trong 1 tháng.
  • Hai là CA KHÔNG CỐ ĐỊNH, nghĩa là Thời gian hoạt động của Ca phụ thuộc và thời gian làm việc của nhân viên. Ví dụ các nhân viên làm partime, cộng tác… có ca làm không cố định hàng tuần mà họ sẽ đăng ký ca làm hoặc được sắp xếp bởi Quản lý. Khi đó Bạn không cần đánh dấu thời gian hoạt động của Ca. Sau đó bạn sẽ sắp xếp Ca làm này sau.