Các câu hỏi và câu trả lời có sẵn từ đội ngũ Tanca

Xem hướng dẫn sử dụng (file .pdf):
Quản lý Quản lý chi nhánh Nhân viên
<< Quay trở lại

Yêu cầu thay đổi giờ công trên Điện thoại

Vì một lý do nào đó việc chấm công của nhân viên có thể xảy ra thiếu sót hay sai sót, nhân viên có thể gửi yêu cầu của họ để thay đổi giờ chấm công. Nhân viên sẽ gửi yêu cầu từ điện thoại và quản lý có thể duyệt hoặc từ chối yêu cầu từ Web hoặc App.

Để tạo yêu cầu thay đổi giờ công trên điện thoại:

Bước 1 : Vào mục Lịch công trong tuần chọn ca làm muốn đề xuất yêu cầu

Bước 2 : Điền thông tin và gửi Quản lý

Yêu cầu thay đổi giờ công trên Điện thoại

Quản lý Yêu cầu thay đổi giờ công (trên Web) 

Sau khi nhân viên đã gửi Yêu cầu thay đổi giờ công, Quản lý sẽ duyệt yêu cầu tại trang Quản trị của mình

Bước 1: Trên trang Quản trị, chọn mục Yêu cầu  

Bước 2: Nhấn mục Thay đổi giờ vào/ra

Bước 3: Để duyệt đơn yêu cầu, nhấn chọn Chấp nhận hoặc Từ chối

Yêu cầu thay đổi giờ công trên Điện thoại