Các câu hỏi và câu trả lời có sẵn từ đội ngũ Tanca

Xem hướng dẫn sử dụng (file .pdf):
Quản lý Quản lý chi nhánh Nhân viên
<< Quay trở lại

Thiết lập cấu hình duyệt yêu cầu

Bạn có thể thiết lập phân quyền duyệt nhiều cấp cho các đề xuất của nhân viên.

Bước 1: Trên trang Quản trị, chọn Yêu cầu và chọn Cấu hình duyệt yêu cầu

Thiết lập cấu hình duyệt yêu cầu

Bước 2: Nhấn nút Tạo mới để bắt đầu

Thiết lập cấu hình duyệt yêu cầu

Bước 3: Chọn loại đề xuất mà bạn muốn phân quyền duyệt, sau đó nhấn Khởi tạo 

Thiết lập cấu hình duyệt yêu cầu

 

Điền đầy đủ các thông tin Tên gợi nhớ, Vùng, Chi nhánh, Phòng ban/Nhân viên

Lưu ý:

  • Nếu bạn cấu hình duyệt cho tất cả nhân viên trong 1 chi nhánh thì chỉ cần chọn tên Chi nhánh mà không cần chọn phần Phòng ban/Nhân viên
  • Nếu bạn cấu hình duyệt cho các phòng ban thuộc chi nhánh nào thì chọn tên Chi nhánh để áp dụng
  • Nếu bạn cấu hình duyệt chi tiết cho các nhân viên nào thì chỉ cần chọn tên nhân viên mà không cần chọn tên Vùng hay Chi nhánh (Trường hợp bạn chọn tên Vùng/Chi nhánh và chọn chi tiết tên nhân viên thì hệ thống sẽ cấu hình duyệt cho toàn bộ nhân viên thuộc Vùng/Chi nhánh bạn chọn lẫn tên các nhân viên mà bạn chọn chi tiết)

Thiết lập cấu hình duyệt yêu cầu

Bước 4: Chọn Người duyệt 

Thiết lập cấu hình duyệt yêu cầu

Thiết lập cấu hình duyệt yêu cầu

Ghi chú:

  • Người duyệt: Bạn có thể chọn 1 hoặc nhiều người duyệt cùng lúc
  • Phương thức duyệt: 

TH1: Nếu yêu cầu này chỉ có 1 người duyệt thì bạn nhấn chọn Chỉ cần 1 người duyệt đồng ý hoặc từ chối. 

TH2: Nếu yêu cầu này cần nhiều người duyệt thì bạn nhấn chọn Cần tất cả người duyệt đồng ý.

  • Người được xem: Chỉ xem báo cáo đề xuất yêu cầu mà không thao tác duyệt hay từ chối được

Nếu bạn muốn thiết lập duyệt nhiều cấp độ, bạn hãy nhấn chọn + để tạo thêm mục Người duyệt

Thiết lập cấu hình duyệt yêu cầu

Ví dụ bạn thiết lập Người duyệt cấp độ 1 là Nguyễn Văn A, cấp độ 2 là Nguyễn Văn B, cấp độ 3 là Nguyễn Văn C. Khi nhân viên gửi yêu cầu đề xuất, bạn A sẽ là người nhận đơn đầu tiên và nếu duyệt đồng ý thì đơn đề xuất sẽ được chuyển tiếp cho bạn B. Cứ như vậy cho đến người duyệt cấp độ cuối cùng.