Các câu hỏi và câu trả lời có sẵn từ đội ngũ Tanca

Xem hướng dẫn sử dụng (file .pdf):
Quản lý Quản lý chi nhánh Nhân viên
<< Quay trở lại

Quản lý nhân viên trên Bản đồ số

Bạn muốn biết tất cả nhân viên của mình đang trong tình trạng thế nào thì Ai đang làm việc là tính năng phù hợp. Tính năng sẽ cho biết Giờ vào, giờ ra của nhân viên, Nhân viên nào không Check In/out, Nhân viên nào đi trễ giờ, Nhân viên đang ở đâu.

Điểm thú vị của Ai đang làm việc còn có thể biết vị trí của nhân viên đó khi Quản lý yêu cầu và vị trí của nhân viên đó trên bản đồ. Đây là giải pháp phù hợp để bạn theo dõi các nhân viên thường xuyên làm việc bên ngoài Như Sale, PG…

Ai đang làm việc là tính năng cho phép Quản lý thấy tình trạng của các nhân viên trong bộ phận của mình:

  • Ai đang có ca làm việc trong ngày
  • Ai đã vào ca làm việc (Đã bấm Vào ca)
  • Vị trí của nhân viên trên bản đồ
  • Di chuyển của nhân viên trên bản đồ (trong khoảng cách 500m)

Ai đang làm việc trên Web

Trên trang Quản trị, chọn Chấm công và chọn Ai đang làm việc

Quản lý nhân viên trên Bản đồ số

Quản lý nhân viên trên Bản đồ số

 

Ai đang làm việc trên điện thoại

Quản lý nhân viên trên Bản đồ số

Ghi chú:

  • Chỉ Quản lý mới thấy được vị trí làm việc của nhân viên.
  • Chỉ khi nào nhân viên Chia sẻ vị trí của họ trong phần Cài đặt, Quản lý mới thấy được vị trí nhân viên.
  • Quản lý sẽ không thấy được vị trí của nhân viên trong các trường hợp nếu nhân viên tắt điện thoại, mất internet hoặc tắt tính năng chia sẻ vị trí.