Các câu hỏi và câu trả lời có sẵn từ đội ngũ Tanca

Xem hướng dẫn sử dụng (file .pdf):
Quản lý Quản lý chi nhánh Nhân viên
<< Quay trở lại

Thiết lập Cấu hình cảnh báo

Bạn muốn biết số lượng nhân viên vào ca hay không vào ca? Cấu hình cảnh báo sẽ giúp bạn thiết lập thông báo số lượng nhân viên vào/ra ca ở các Phòng ban, Chi nhánh và thời điểm của các ngày trong tuần.

Bước 1: Tại trang Quản trị, chọn Chấm công và chọn Cấu hình cảnh báo 

Thiết lập Cấu hình cảnh báo

Bước 2: Nhấn Tạo mới để bắt đầu

Thiết lập Cấu hình cảnh báo

Bước 3: Điền các thông tin cần thiết

Thiết lập Cấu hình cảnh báo

Bạn có thể thiết lập thêm các điều kiện cảnh báo

Thiết lập Cấu hình cảnh báo

Thiết lập Cấu hình cảnh báo

Ghi chú: Số lượng nhân viên chấm công: Ví dụ số lượng nhân viên vào ca dưới 20 người, hệ thống sẽ gửi thông báo đến nhân viên mà bạn chỉ định.