Các câu hỏi và câu trả lời có sẵn từ đội ngũ Tanca

Xem hướng dẫn sử dụng (file .pdf):
Quản lý Quản lý chi nhánh Nhân viên
<< Quay trở lại

Thiết lập Vùng

Bạn cần thiết lập Vùng, vì Công ty bạn có thể mở rộng ra các khu vực và chi nhánh cho việc phát triển sau này. Do vậy việc thiết lập các khu vực, vùng sẽ giúp việc quản lý hay phân quyền Quản lý tốt hơn. Nếu công ty bạn chưa có Vùng, việc thiết lập trước cũng sẽ không ảnh hưởng đến hệ thống.

Bạn hãy tưởng tượng một Khu vực (Vùng) sẽ bao gồm nhiều chi nhánh hay nhiều cửa hàng con

Bước 1:  Trên trang Quản Trị, chọn Công ty và chọn Thông tin | Vùng

 Thiết lập Vùng

Thiết lập Vùng

Bước 2: Bấm vào nút Tạo mới để bắt đầu

Thiết lập Vùng

Bước 3Điền các thông tin cần thiết, sau đó nhấn nút Thêm mới

Thiết lập Vùng