Các câu hỏi và câu trả lời có sẵn từ đội ngũ Tanca

Xem hướng dẫn sử dụng (file .pdf):
Quản lý Quản lý chi nhánh Nhân viên
<< Quay trở lại

Thiết lập Cấp bậc lương

Để xây dựng hệ thống bảng lương trong doanh nghiệp, bạn cần phải thiết lập 4 bước chính.

Bước 1: Xây dựng Cơ cấu lương

Bước 2: Thiết lập cho từng nhân viên

Bước 3: Tạo ra loại bảng lương (bảng lương mẫu)

Bước 4: Tạo ra Bảng lương hàng tháng và nhân viên có thể xác nhận những bảng lương này

Thiết lập Cấp bậc lương

Trong mô hình kinh doanh của bạn sẽ có nhiều cách thức trả lương. Thường có 3 cách trả lương phổ biến trong doanh nghiệp là hình thức trả luơng theo giờ công, hình thức trả lương theo ngày công và hình thức trả lương theo tháng. Một cá nhân cũng có thể có nhiều loại lương ví dụ lương thử việc, lương chính thức hoặc Lương cơ bản, Lương thoả thuận…

Dưới đây là cách để tạo ra Cấp bậc lương.

Bước 1: Tại trang Quản trị, chọn mục Thiết lập | Lương và chọn Loại Cấp bậc lương 

Bước 2: Chọn các loại hình trả lương trong doanh nghiệp và điền các cấp bậc này (Ví dụ trong hình: chọn Chi trả theo tháng)

Ghi chú: Đầu tiên bạn hãy xem lại thiết lập cấp bậc lương cho các loại Chi trả một lần, Chi trả theo ca và Chi trả theo tháng. Ở mỗi công ty có các cấp bậc lương khác nhau dành cho Quản lý và nhân viên, bạn hãy tạo ra các cấp bậc lương phù hợp với bạn.

Thiết lập Cấp bậc lương

Điền Tên mức lương và Số tiền tương ứng, sau đó nhấn Tạo mới

Thiết lập Cấp bậc lương

Ví dụ: Lương theo giờ bạn có thể tạo ra các loại: Lương thử việc, Lương chính thức

Lương theo tháng bạn có thể đặt các mức lương theo Ký hiệu ví vụ M1, M2, L1, L2… hoặc bạn có thể đặt tên theo số tiền chi trả, ví dụ Lương 10.000.000, Lương 5.000.000

Bước 3: Nếu bạn có nhiều hơn 01 loại lương, bạn có thể tạo loại lương thứ 2 bằng cách vào Thiết lập | Lương | Hệ số lương 

Bước 4: Bạn có thể tạo ra thêm Loại lương mới như Lương theo bậc nhà nước, Lương đóng bảo hiểm, Lương cơ bản…

Thiết lập Cấp bậc lương