Các câu hỏi và câu trả lời có sẵn từ đội ngũ Tanca

Xem hướng dẫn sử dụng (file .pdf):
Quản lý Quản lý chi nhánh Nhân viên
<< Quay trở lại

Tiền lương và Khoản khác

Tiền lương và Khoản khác

Ghi chú:

THÔNG TIN MỨC LƯƠNG

  • Hình thức chi trả: Là cách thức mà bạn trả lương cho một nhân viên. Bạn có thể trả lương (1) Theo giờ, ca (2) Theo tháng (3) Theo sản phẩm (4) Theo khoán (5) Theo kết quả kinh doanh.

Áp dụng: Nếu bạn có 2 hình thức trả lương cho nhân viên, bạn cần xem tại phần Tiền lương để hiểu hơn cách áp dụng trên 2 loại lương cho nhân viên.

  • Nhóm lương: Tên bậc lương mà bạn chi trả trong công ty.
  • Mức lương: Là giá trị mà người nhận được theo các hình thức chi trả.

THÔNG TIN PHỤ CẤP

  • Phụ cấp: Nếu bạn có một mức phụ cấp cố định hàng tháng thì bạn có thể sử dụng tính năng này. Nếu bạn có các mức phụ cấp không cố định hãy sử dụng mục Tiền lương |Phụ cấp.

Áp dụng: Khi bạn nhập phụ cấp vào đây hàng tháng trong hệ thống tính lương sẽ tự động cộng khoản phụ cấp này vào nếu bạn tạo cột Phụ cấp trong bảng lương.

HỆ SỐ LƯƠNG

  • Nếu như bạn có những hình thức thu nhập khác ngoài lương chính như Lương nâng suất, Mục giảm trừ gia cảnh, Lương thử việc… bạn có thể thêm vào mục này.