Các câu hỏi và câu trả lời có sẵn từ đội ngũ Tanca

Xem hướng dẫn sử dụng (file .pdf):
Quản lý Quản lý chi nhánh Nhân viên
<< Quay trở lại

Tạo nhân viên mới từ Excel

Bước 1: Chọn Tạo mới từ Excel

Tạo nhân viên mới từ Excel

Bước 2: Chọn File Excel từ máy tính của bạn (hoặc bạn có thể tải File Excel mẫu của Tanca, rồi nhập dữ liệu nhân viên của công ty bạn)

Tạo nhân viên mới từ Excel

Bước 3: Sau khi chọn File hình ảnh sẽ hiển thị lên hệ thống

Tạo nhân viên mới từ Excel

Bước 4: Chọn các mục phù hợp để Nhập vào hệ thống

Tạo nhân viên mới từ Excel

Bước 5: Nhấn Nhập vào hệ thống để tải dữ liệu nhân viên lên hệ thống

Tạo nhân viên mới từ Excel

Ghi chú:

  • Dòng đầu tiên là tiêu đề cột: Nghĩa là hệ thống sẽ lấy luôn dòng STT, Họ và tên... Nếu bỏ check chỗ này hệ thống sẽ không lấy dòng đầu tiên. 
  • Import từ hàng: Nghĩa là hệ thống sẽ lấy từ những hàng nào

Bước 6: Hệ thống sẽ trả lại cho bạn File Excel để báo tình trạng Nhân viên nào bị lỗi. Những nhân viên không báo lỗi nghĩa là Hệ thống đã đưa dữ liệu của nhân viên đó vào hệ thống.

Tạo nhân viên mới từ Excel