Các câu hỏi và câu trả lời có sẵn từ đội ngũ Tanca

Xem hướng dẫn sử dụng (file .pdf):
Quản lý Quản lý chi nhánh Nhân viên
<< Quay trở lại

Tạo nhân viên mới từ Excel

Bước 1: Chọn Nhập từ Excel

Tạo nhân viên mới từ Excel

Bước 2: Chọn Tải về file mẫu (ở bước 1) rồi nhập dữ liệu nhân viên của công ty bạn trong file excel mẫu.

Tạo nhân viên mới từ Excel

Tạo nhân viên mới từ Excel

Bước 3: Sau khi nhập xong thông tin và nhấn Lưu file, chọn Tải lên file dữ liệu (ở bước 2) và nhấn nút Nhập vào để đẩy file lên hệ thống.

Tạo nhân viên mới từ Excel 

 Bước 4: Chờ hệ thống upload file và khi có thông báo 100%, nhấn Đóng cửa sổ thông báo. Sau đó nhấn phím F5 để làm mới lại trang web và kiểm tra lại các thông tin nhân viên vừa đẩy lên hệ thống.

Tạo nhân viên mới từ Excel