Các câu hỏi và câu trả lời có sẵn từ đội ngũ Tanca

Xem hướng dẫn sử dụng (file .pdf):
Quản lý Quản lý chi nhánh Nhân viên
<< Quay trở lại

Chấm công

Chấm công

Ghi chú:

 • Đăng nhập trên nhiều thiết bị: Một nhân viên chỉ được sử dụng 1 điện thoại để đăng nhập nhưng nếu bạn cho phép nhân viên đăng nhập trên nhiều thiết bị bạn có thể bật tính năng này. Tính năng cho phép bạn hoặc nhân viên có thể truy cập trên nhiều điện thoại, máy tính và dùng chung 1 tài khoản.
 • Chấm công không ràng buộc: Cho phép thiết bị của nhân viên này có thể Check in/out ở bất kì Internet nào (Wifi, 3G…) mà không cần phải truy cập Wifi ID của công ty.
 • Không chấm công: Hệ thống sẽ không cần chấm công cho nhân viên nào đó nhưng vẫn tính lương đầy đủ cho nhân viên.

Áp dụng: Trong tổ chức bạn có vài vị trí không cần phải check in/out nhưng bạn vẫn muốn ghi nhận tính lương theo mức lương của họ, bạn có thể sử dụng tính năng này.

 • Tự động chấm côngHệ thống sẽ tự động chấm công khi đến ca làm của nhân viên.

Áp dụng: Tính năng này thích hợp cho một vài vị trí không thể chấm công bằng máy chấm công hay điện thoại nhưng vẫn ghi nhận chấm công hàng ngày. Việc này để bạn có thể kiểm soát được những ngày nhân viên nghỉ và loại bỏ khỏi bảng chấm công khi tính công tháng. Ví dụ các bảo vệ của các công ty thường không cần check in/out.

 • Cho phép vào ca sớm ra ca sớm: Nhân viên này có thể vào trước giờ cho phép vào và về sớm hơn giờ cho phép ra nhưng vẫn phải đảm bảo thời gian theo khung giờ yêu cầu.

Áp dụng: Ví dụ một nhân viên có giờ làm việc 8 tiếng/ngày. Ca làm từ 8h-17h, nhưng nhân viên này có thể vào lúc 7h và làm đến 16h. Nếu thời gian làm việc đủ 8 tiếng hệ thống sẽ vẫn tính đủ 1 công.

 • Cho phép vào ca muộn ra ca muộn: Nhân viên này có thể vào sau giờ cho phép vào và về sau giờ cho phép ra nhưng vẫn phải đảm bảo thời gian theo khung giờ yêu cầu.

Áp dụng: Ví dụ một nhân viên có giờ làm việc 8 tiếng/ngày. Ca làm từ 8h-17h, nhưng nhân viên này có thể vào lúc 10h và làm đến 19h. Nếu thời gian làm việc đủ 8 tiếng hệ thống sẽ vẫn tính đủ 1 công.

 • Chấm công hộ: Bạn có thể chỉnh sửa, chấm hộ giờ công cho nhân viên khác.

Áp dụng: Ví dụ trường hợp các công ty xây dựng, nhà hàng thường có 1 Quản đốc hoặc Quản lý chấm công cho tất cả công nhân hay nhân viên. Quản đốc sẽ có danh sách hang ngày của nhân viên trên điện thoại (dựa trên ca làm của họ). Khi đến Ca làm sẽ có danh sách này, Quản đốc chỉ cần đánh dấu vào là được. Trong trường hợp có rất đông công nhân, Quản đốc có thể lựa chọn đánh dấu tất cả, sau đó bỏ chọn những công nhân không tới làm.

 • Yêu cầu cung cấp hình ảnh khi vào ca: Yêu cầu nhân viên phải cung cấp thêm hình ảnh của mình khi chấm công.
 • Yêu cầu cung cấp hình ảnh khi ra ca: Yêu cầu nhân viên phải cung cấp thêm hình ảnh của mình khi chấm công
 • Theo dõi vị trí trong ca: Theo dõi lộ trình của nhân viên trong ca làm.

Chấm công

 • Thiết bị đăng nhập: Hệ thống sẽ liệt kê tất cả các thiết bị đăng nhập của nhân viên.

Chấm công

 • Máy chấm công: Mã máy chấm công của nhân viên.

Áp dụng: Nếu công ty bạn sử dụng Máy chấm công thì bạn cần nhập mã của nhân viên vào đây. Lưu ý mã nhân viên chỉ là các con số. Ví dụ: 4 tương ứng nhân viên Nguyễn Văn A.